3ήμερη Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τῆς Ε.ΡΩ Λαρίσης – Βόλου

Τὸ τελευταῖο Σαβ/κο τοῦ Αὐγούστου, μιὰ μικρὴ ὁμάδα νέων τῆς Ε.ΡΩ Λαρίσης & τοῦ Βόλου, ξεκινήσαμε τὴν ἐκδρομή μας γιὰ τὴν Καβάλα, τὴν Θάσο & τὴν Δράμα, ὥστε νὰ προσκυνήσουμε Ἱ. Μονὲς τῶν πόλεων αὐτῶν.

Πρώτη μας στάση ἦταν ἡ Ἱ. Μονὴ Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης ὅπου, προσκυνήσαμε τὴν θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, παρακολουθήσαμε τὸν Ἐσπερινὸ καὶ ἔπειτα κατευθυνθήκαμε στὴν Καβάλα, γιὰ διανυκτέρευση.

Νωρὶς τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου, φθάσαμε στὴν Κεραμωτὴ ἀπ’ ὅπου πήραμε τὸ πλοῖο τῆς γραμμῆς γιὰ τὴν Θάσο. Φθάνοντας στὸ νησί, προσκυνήσαμε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί, ἀφοῦ ἤπιαμε ἕνα καφεδάκι δίπλα στὴν θάλασσα, ἀνηφορίσαμε γιὰ τὴν γυναικεία Ἱ. Μονὴ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου, τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Καθ’ ὁδὸν γιὰ τὴν Μονή, θαυμάσαμε τὶς φυσικὲς ὀμορφιὲς τῆς Θάσου, καθὼς τὸ νησί, εἶναι καταπράσινο. Φθάνοντας στὸ Μοναστήρι, προσκυνήσαμε τὸν Τίμιο Ἦλο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἕναν ἀπὸ τοὺς πολυτιμότερους θησαυροὺς τῆς Μονῆς, καὶ τὴν θαυματουργὴ εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.

Οἱ μοναχές,πολὺ φιλόξενες, μᾶς ἀνέφεραν τὸ ἱστορικὸ τῆς Μονῆς καὶ  τὰ θαύματα τοῦ Ταξιάρχη, καὶ  μᾶς παρέθεσαν τράπεζα. Ἔπειτα μιὰ μικρὴ ὁμάδα ἀπὸ ἐμᾶς  κατέβηκε στὸ Ἁγίασμα τῆς Μονῆς, διαδρομὴ ἰδιαιτέρως δύσκολη καὶ ἐπικίνδυνη δίπλα στὴν θάλασσα ἀλλά, ἡ Χάρις τοῦ Ταξιάρχη ἦταν πλούσια καὶ ἐπέστρεψαν ὅλοι τους ἀσφαλεῖς !

Ἐν συνεχείᾳ, παρακολουθήσαμε τὸν Ἐσπερινό, καὶ ἀφοῦ πήραμε τὴν εὐχὴ τῆς  γερόντισσας Ἐφραιμίας,ἐπιστρέψαμε στὴν Θάσο καὶ ἐν  συνεχείᾳ, στὴν Καβάλα.

Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί, τελευταία ἡμέρα τῆς ἐκδρομῆς μας, ξεκινήσαμε νωρὶς γιὰ τὴν γυναικεία Ἱ. Μονὴ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στὸ χωριὸ Ταξιάρχες (Σίψα) Δράμας, ὅπου καὶ ἐκκλησιαστήκαμε. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, προσκυνήσαμε τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ συγχρόνου Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Καρσλίδη, ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου τῆς Μονῆς, ἐπισκεφθήκαμε τὸ κελλάκι του καὶ τὸν τάφο του, καὶ ἀφοῦ πήραμε τὴν εὐχὴ τῆς γερόντισσας Πορφυρίας, φύγαμε γιὰ τὴν πόλη τῆς Δράμας.

Ἐκεῖ, εἴχαμε τὸν χρόνο νὰ ἀπολαύσουμε ἕναν καφέ καὶ περίπατο στὸ πάρκο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, μέσα στὴν πόλη, καὶ ἔπειτα, πρὸς τὸ μεσημέρι, πήραμε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς μὲ γεμᾶτες τὶς ψυχές, ἀπὸ ὅλα ὅσα ζήσαμε αὐτὲς τὶς ἡμέρες τοῦ προσκυνήματος, καὶ ἔχοντας δώσει ὑπόσχεση συνάντησης σύντομα, μὲ νέο προορισμό.

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα