Ἐκδήλωση-ὁμιλία τῆς Ε.ΡΩ. Ἀθήνας στὸν Ἱερὸ Ναό Ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου 12-11-2019

 

Ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου, σᾶς προσκαλοῦν σὲ ὁμιλία μὲ θέμα: ‘’‘Ὁ Ὅσιος Παΐσιος μοῦ εἶπε…’’. Τό θέμα θὰ ἀναπτύξει ὁ Ἀθανάσιος Ρακοβαλῆς ὁ ὁποῖος εἶχε γνωρίσει καὶ συναναστραφεῖ τὸν Ὅσιο. Ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 καὶ ὥρα 19.00.

Στὸν Ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου φυλάσσεται ἡ Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου Ἐπισκόπου Σάρδεων τοῦ Ὁμολογητοῦ, ὁ ὁποίος συμμετεῖχε στὴν Ζ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ θὰ ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ προσκυνήσουμε.

Ἡ ‘’Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη’’ προσκαλεῖ τὰ μέλη, τους φίλους καὶ συνεργάτες της νὰ παρακολουθήσουν τὴν πνευματικὴ αὐτὴ ὁμιλία γιὰ τὸν Ὅσιο Παΐσιο. Θὰ διανεμηθεῖ δωρεὰν τὸ DVD ‘’Ἅγιος Παΐσιος’’, παραγωγὴ τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου βρίσκεται ἐπὶ τῶν ὁδῶν Βύρωνος 77 & Ἁγ. Εὐθυμίου στὸ Κερατσίνι. Τὸ τηλέφωνο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι: 210.4006985.