Εκδήλωση – “Συνάντηση μὲ τὸν Γέροντα Λουκᾶ τὸν Φιλοθεΐτη”, Αθήνα 4-11-2018

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη Ἀθηνῶν ἔχει τὴν μεγάλη χαρά, τιμὴ καὶ εὐλογία νὰ φιλοξενεῖ τὸν Γέροντα Λουκᾶ τὸν Φιλοθεΐτη. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καλεῖ ὅλους στὰ γραφεῖα της, Ἰακωβίδου 45, ὄπισθεν τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ πλησίον τοῦ ὁμώνυμου σταθμοῦ τοῦ ΗΣΑΠ, νὰ συμμετάσχουν στὴν ἐκδήλωση ποὺ διοργανώνει μὲ τίτλο: “Συνάντηση μὲ τὸν Γέροντα Λουκᾶ τὸν Φιλοθεΐτη”, τὴν Κυριακὴ 4 Νοεμβρίου 2018 καὶ ὥρα 17:30. Σὲ περίπτωση ποὺ δὲν ἐπαρκεῖ ὁ χῶρος τῶν γραφείων, θὰ μεταφερθοῦμε δίπλα στὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης θὰ δοθεῖ σὲ ὅλους τοὺς παρευρισκομένους τὸ περιοδικὸ τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης. Εἴσοδος ἐλεύθερη.  

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα