Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων

Ἐρέτης εἶναι ὁ κωπηλάτης. Ἀπὸ τὸν ἐρέτη προῆλθε τὸ ρῆμα ἐρέσσω ποὺ σημαίνει «κωπηλατῶ»,
κάνω κουπί. Στὰ Νέα Ἑλληνικὰ συναντᾶμε τὸν ὑπηρέτη (ὑπὸ + ἐρέσσω). Ὁ ὑπηρέτης ὑπηρετοῦσε
στὸ πλοῖο ὡς κωπηλάτης. Ἐπειδὴ οἱ κωπηλάτες βρίσκονταν πάντοτε ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ κελευστῆ,
πῆρε τὴν σημερινὴ σημασία. Τριήρης στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν ὡς γνωστὸν τὸ ταχύπλοο πολεμικὸ
πλοῖο τὸ ὁποῖο εἶχε ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς τρεῖς σειρὲς κουπιῶν (τρὶ + -ήρης). Ἡ πόλη τῆς Εὔβοιας, ἡ
Ἐρέτρια προέρχεται ἀπὸ τὸν ἐρέτη καὶ σήμαινε ἀρχικὰ τὴν πόλη ποὺ παράγει κωπηλάτες. Ἂν καὶ τὰ
οὐσιαστικὰ σὲ ia ποὺ τονίζονται στὴν προπαραλήγουσα γράφονται μὲ ει (π.χ. διαύγεια), ἡ Ἐρέτρια
ἐξαιρεῖται καὶ γράφεται μὲ ι.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα