Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀθησαύριστοι νεολογισμοί

Συναντήσαμε σὲ κείμενο τὴ φράση «ἐνθαδικὴ ζωή». Τὸ ἐπίθετο ἐνθαδικὸς δὲν ὑπάρχει στὰ λεξικά. Παράγεται ἀπὸ τὸ ἐπίρρημα ἐνθάδε ποὺ σημαίνει «ἐδῶ, σὲ αὐτὸ τὸν τόπο»: ἐνθάδε κεῖται ὁ μεγάλος μας ποιητής, οἱ ἐνθάδε οἰκοῦντες. Συνεπῶς ἡ ἐνθαδικὴ ζωὴ εἶναι ἡ παροῦσα ζωὴ σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴν μετὰ θάνατον ζωή, ποὺ βρίσκεται στὸ ἐπέκεινα: ἡ ἐνθαδικὴ ζωὴ τελειώνει, εὑρίσκομαι στὸν προθάλαμο τοῦ ἐπέκεινα. Στὰ γραπτά του φιλοσοφεῖ γιὰ τὴν ἐνθαδικὴ καὶ τὴν ἐπέκεινα ζωή. Ὡς γνήσιος ὑλιστὴς ἐνδιαφερόταν μόνο γιὰ τὸν ἐνθαδικὸ βίο καὶ ὄχι γιὰ τὸ ἄγνωστο καὶ μεταφυσικὸ ἐπέκεινα

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα