Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Διττογραφούμενα

Πληθαίνουν ὅσοι γράφουν τὸ ὄνομα Χρῆστος μὲ ι μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ
Χριστὸ καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ ἐπίθετο χρηστὸς «ἐνάρετος». Ἄλλωστε ὁ Χρῆστος ἑορτάζει
στὶς 25 Δεκεμβρίου. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι τὸ ὄνομα Χρῆστος συνδέεται μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ
ὄχι μὲ τὸ ἐπίθετο χρηστός, παρόλο ποὺ ὑπῆρχε κύριο ὄνομα στὴν Ἀρχαιότητα Χρηστὸς ποὺ
προερχόταν ἀπὸ τὸ ἐπίθετο χρηστός. «ἐπαίδευσε μὲν γὰρ κατὰ χρόνους, οὓς Ἀδριανός τε καὶ
Χρῆστος Ἀθήνησι, πρόσοικος δὲ ὢν τῆς Ἀσίας τῆς Ἰωνικῆς ἰδέας οἷον ὀφθαλμίας ἔσπασε» (Φλάβιος
Φιλόστρατος, Βίοι Σοφιστῶν, 2-3). Οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ εὐλάβεια στὸν Κύριο ἀναβίβασαν τὸν τόνο καὶ
ἄλλαξαν τὴν ὀρθογραφία ἢ κράτησαν τὴν ὀρθογραφία τοῦ ἀρχαίου ὀνόματος. Ἡ ἄποψή μας εἶναι νὰ
διατηρηθῇ ἡ καθιερωμένη ὀρθογραφία μὲ η, χωρὶς νὰ σημαίνῃ ὅτι ὅσοι προτιμοῦν τὴν γραφὴ μὲ ι
σφάλλουν. Εἶναι θέμα ἐπιλογῆς.

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα