Δελτίο Τύπου για την Ἐκδήλωση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης στὴ Μυτιλήνη, ἀφιέρωμα στὸν Ἅγιο Νεκτάριο – 3/9/23 (Οπτικοακουστικό υλικό)

Τὴν Κυριακὴ 3 Σεπτεμβρίου μὲ τὴν εὐκαιρία της ἀνακομιδης τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», πραγματοποίησε στὴ Μυτιλήνη ἐκδήλωση ὁμιλία μὲ θέμα «Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ τὸ συγγραφικό ἔργό του».

Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερὰς Μητροπόλεως Μυτιλήνης στὴν Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μυτιλήνης.

Στὴν ἀρχὴ τῆς ἐκδήλωσης ψάλθηκαν ὕμνοι σχετικοὶ μὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου καὶ παρουσιάστηκε συνοπτικὰ οἱ σκοποὶ τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, καθὼς καὶ ὁ ὁμιλητὴς κ. Τερέζης Χρῆστος.

Κύριος ὁμιλητὴς τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ πρώην καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καὶ μελετητὴς τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου κ. Χρῆστος Τερέζης.

Ὁ κ. Τερέζης στὴν ἀρχὴ ἐξῆρε τὸ ἔργο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης καὶ προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου. Στὴν συνέχεια ἀνέπτυξε διεξοδικὰ τὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου παραλληλίζοντας το μὲ τὸ ἔργο τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου. Στάθηκε ἰδιαίτερα στὸ Φιλοσοφικὸ στοχασμὸ τοῦ Ἁγίου, χαρακτηρίζοντας τὸν ἰσάξιο μὲ τὰ ἔργα τῶν μεγάλων πατέρων ἀλλὰ καὶ τῶν εὐρωπαίων στοχαστῶν τοῦ 19ου αἰῶνα.

Στὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης προσφέρθηκε στοὺς παρευρισκόμενους τὸ DVD μὲ τὸ ντοκιμαντὲρ τῆς ΕΡΩ γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου καὶ σχετικὸ κέρασμα.

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη εὐχαριστεῖ θερμὰ τὸν καθηγητὴ κ. Χρῆστο Τερέζη γιὰ τὴν ὑπέροχη παρουσίαση του, τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μυτιλήνης ποὺ μὲ τὴν εὐλογία της πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση, καθὼς καὶ τὸν προϊστάμενο τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ Μυτιλήνης π. Νικόλαο Βουλμὲ γιὰ τὴν ὁλοπρόθυμη παραχώρηση τῆς αἴθουσας τοῦ ναοῦ.