7η Ἐτήσια Πανελλήνια Σύναξη τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’ στὴν Ἱερισσό, 13-15 Ὀκτωβρίου 2023 – Ὁμιλία Γερόντισσας Πορφυρίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ἐτήσια Πανελλήνια Σύναξη τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’ στὴν Ἱερισσό, 13-15 Ὀκτωβρίου 2023

Τὸ τριήμερο τῆς Παρασκευῆς 13ης Ὀκτωβρίου ἕως καὶ τὴν Κυριακὴ 15η Ὀκτωβρίου 2023, μέλη, συνεργάτες καὶ φίλοι τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’ συμμετεῖχαν στὴν 7η ἐτήσια Πανελλήνια Σύναξη τοῦ Σωματείου μας στὴν Ἱερισσό. Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου ἦταν ἀθρόα, ἄνω τῶν 1.000 ἀτόμων.

Πρόκειται γιὰ μία Σύναξη ἡ ὁποία διανύει τὴν δική της πνευματικὴ πορεία μέσα στὸν χρόνο καὶ ἤδη κλείνει 7 συναπτὰ ἔτη παρουσίας. Μία σύναξη στὴν ὁποία τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’, ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀνταμώσουν, νὰ χαροῦν τὴν συναναστροφὴ μὲ τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς τους, νὰ γνωρίσουν πολλοὺς νέους ἀδελφούς, νὰ συμμετάσχουν σὲ πνευματικὲς συνάξεις καὶ ὁμιλίες ἁγιορειτῶν – καὶ ὄχι μόνον – πατέρων καὶ νὰ διασκεδάσουν ἐν εἰρήνῃ, μὲ παραδοσιακὰ θεάματα, ἐκπαιδευτικὲς προβολὲς καὶ βέβαια ἕνα ρωμαίικο παραδοσιακὸ γλέντι.

Ἡ πνευματικὴ σύναξη, γιὰ τοὺς περισσότερους ἀπὸ ἐμᾶς, ξεκίνησε μὲ τὴν ἀναχώρηση τῶν πούλμαν ἀπὸ τὶς πόλεις μας, τῆς Νοτίου καὶ Βορείου Ἑλλάδας. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ γνωριστοῦμε μεταξύ μας, νὰ ἀναπολήσουμε τὶς ὄμορφες πρῶτες στιγμὲς τῆς γνωριμίας μας μὲ τὸ Σωματεῖο, ἀλλὰ καὶ νὰ μάθουμε πῶς ὁ κάθε ἀδελφὸς – ἀπὸ ἕνα μονοπάτι ποὺ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ προνόησε – γνώρισε τὴν ‘’Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη’’ καὶ θέλησε νὰ συνεχίσει τὴν πορεία τῆς ζωῆς του κοντὰ της πλέον. Στὸ ταξίδι εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐνημερωθοῦμε γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ Σωματείου, τὴν πνευματική του καταγωγή, τοὺς τομεῖς δραστηριοποίησης, τὴν θεσμικὴ – διοικητική του μορφή, ἀλλὰ καὶ τὸ πνεῦμα του. Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὅπως τὸ Ἱερὸ Ἀπόδειπνο καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ στὴν Παναγία μας, μᾶς συνόδεψαν στὴν μετάβασή μας πρὸς τὴν Ἱερισσό.

Φθάνοντας στὸν προορισμό μας, μᾶς ὑποδέχθηκαν ἀδελφοὶ τῶν ὁμάδων πόλεων τῆς Ἑ.Ρω. ἀπὸ τὴ Ἱερισσὸ καὶ ἀνταμώσαμε μὲ τοὺς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν ἀπὸ τὰ νησιά τῆς πατρίδος μας καὶ τὸ ἐξωτερικὸ ὅπως τὴν ὁμάδα τῆς Ἑ.Ρω. Ἀπὸ τὴν Φρανκφούρτη τῆς Γερμανίας.

Τὴν Παρασκευὴ τὸ μεσημέρι εἴχαμε τὴν πρώτη πνευματικὴ σύναξη, πνευματικὸ “ἀρχονταρίκι”, μὲ τὸν ἀρχιμανδρίτη π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ, ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀρναίας καὶ ἐκπρόσωπο τοῦ Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ. κ. Θεοκλήτου. Ὁ π. Παΐσιος ἀνέπτυξε συνοπτικὰ πνευματικὰ θέματα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν καὶ ἀπάντησε σὲ ἐρωτήσεις ἀδελφῶν.

Ἀμέσως μετά, τὸ μεσημέρι τῆς ἴδια ἡμέρας, εἴχαμε συνάντηση μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν δεδομένου ὅτι ἔλαβε χώρα Γενικὴ Συνέλευση τοῦ σωματείου μας σὲ αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου ‘’Ἀριστοτέλης’’. Τὰ ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ οἱ ὑπεύθυνοι πόλεων ὅσο καὶ οἱ βοηθοὶ ὑπεύθυνοι πόλεων ὁμάδων τῆς Ἑ.Ρω. εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούσουν τὸν χαιρετισμὸ καὶ τὴν εἰσηγητικὴ ὁμιλία τοῦ προεδρεύοντος τῆς τριμεροῦς τοῦ Προεδρείου, ἀδελφοῦ μας Χρήστου Μπέσσα καθὼς καὶ τοῦ μέλους τοῦ Προεδρείου Φίλιππου Νιόμα. Ἔλαβε χώρα παρουσίαση τῆς προσπάθειας ὀργάνωσης τοῦ σωματείου μας μέσῳ τῶν ὁμάδων πόλεων τῆς Ἑ.Ρω. Ἀκολούθησε διαλογικὴ συζήτηση καὶ ἐλεύθερη τοποθέτηση τόσο τῶν διοικητικῶν ὅσο καὶ τῶν ἁπλῶν μελῶν τοῦ Σωματείου.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ὅλα τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῆς Ἑ.Ρω. μεταβήκαμε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἱερισσοῦ ὅπου πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση – ὁμιλία τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, στὴν Σίψα Δράμας, Γερόντισσας Πορφυρίας μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης καὶ ἡ Γερόντισσα Ἀκυλίνα τῆς Σίψας». Τὴν ἐκδήλωση πλαισίωσε ἡ ψαλτικὴ χορωδία ‘’Θεσσαλοὶ Μελωδοὶ’’ ὑπὸ τὸν χοράρχη κο Λεμονόπουλο Γεώργιο, ἀποδίδοντας τροπάρια ἀπὸ τὴν Παράκληση τῆς Παναγίας μας.

Μὲ τὴν ἐπιστροφή μας στὸ ξενοδοχεῖο δόθηκε ἡ εὐκαιρία στὶς οἰκογένειες τῆς Ἑ.Ρω. μὲ τὰ παιδιά τους νὰ παρακολουθήσουν θέατρο σκιῶν μὲ τὸ ἔργο: “Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ τὸ καταραμένο φίδι”. Οἱ συμμετέχοντες στὴν παράσταση χάρηκαν πραγματικὰ τὴν ζωντάνια τοῦ ἔργου καὶ τὰ πνευματικά του μηνύματα, ἀποδεικνύοντας ἀκόμη μία φορὰ πὼς ἡ κλασσικὴ τέχνη, ὅταν τελεῖται μὲ μεράκι καὶ δεξιοτεχνία, θέλγει τὸν θεατὴ ὑπερτερῶντας τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων.

Ἀμέσως μετά, στὴν αἴθουσα συνεδριάσεων, προβλήθηκε, κατόπιν εἰδικῆς ἄδειας τοῦ παραγωγοῦ, τὸ κινηματογραφικὸ ἔργο ‘’Διάκος ὁ ἡρωομάρτυς’’, παραγωγὴ τῆς ‘’Φιλότιμος’’ film τῆς Κινηματογραφικῆς Ὁμάδας τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμῶνος “Ὁ ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ” σὲ σκηνοθεσία τοῦ π. Παύλου Ντούρου. Ἡ ταινία συγκίνησε ὅλους μας, ἰδιαίτερα ὅσους εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ τὴν δοῦμε σὲ πρώτη προβολή. Αἰσθανθήκαμε καὶ σὰν νὰ βιώσαμε ὅλη τὴν ἡρωικὴ πορεία τοῦ Διάκου πρὸς τὴν θυσία ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.

Τὸ πρωί τῆς ἑπομένης ἡμέρας, τοῦ Σαββάτου 14 Ὀκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε περίπλους τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ ὅλα τὰ μέλη καὶ φίλους μὲ δύο ἀπόπλους, πρωινὸ καὶ μεσημεριανό. Πλεύσαμε πλησίον τῶν Ἁγιορείτικων καστρομονάστηρων, τὰ ὁποῖα μὲ ἱεροπρέπεια στέκονται στὸ μυρόβλυτο Περιβόλι τῆς Παναγίας μας στὶς πλαγιὲς τοῦ Ἄθωνα. Τελέσαμε νοερὸ προσκύνημα στοὺς Ἀρχαγγέλους τῆς Μονῆς Δοχειαρίου, στὸν Ἅγιο Γεώργιο τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος, στὸν Ἅγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου, στὸν Ἅγιο Παῦλο τῆς Μονῆς Ἁγίου Παύλου, στὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ στὴν Ἁγία Ἀναστασία τὴν Ρωμαία τῆς Μονῆς Γρηγορίου καὶ στὸν Ἅγιο Νήφωνα τῆς Μονῆς Διονυσίου.

Πλέον τούτων εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουμε τεμάχια ἱερῶν λειψάνων ἐν πλῷ, τὰ ὁποῖα συνόδευαν εὐλαβεῖς πατέρες. Προσκυνήσαμε τεμάχια λειψάνων τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων καὶ Δώδεκα Ἁγίων Ἀναργύρων, ἱερὸ λείψανο ἀπὸ τὴν Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, λείψανο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καὶ ὅλης τῆς Ἁγίας Οἰκογένειας αὐτοῦ, ἱερὰ λείψανα ἀπὸ τοὺς Ἀναιρεθέντες Ἁγιοσαββαΐτες μάρτυρες καὶ τῶν Ἁγίων Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης. Ἐπιπλέον, εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουμε τὴν ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας, τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀσίγητον στόμα.

Μὲ τὴν προσκύνηση τῶν ἱερῶν λειψάνων ἐνισχυθήκαμε στὴν πίστη μας ἀφοῦ οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς διδάσκουν τὸν σεβασμὸ στὰ Χαριτωμένα καὶ βρύοντα ἰάματα, ἅγια λείψανα. Ὁ Μέγας Βασίλειος σημειώνει γιὰ τὸ λείψανο τῆς Ἁγίας Ἰουλίττης: «Ἁγιάζει μὲν τὸν τόπον, ἁγιάζει δὲ καὶ τοὺς εἰς αὐτὸν συνόντας». Ὁ δὲ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σημειώνει: “Ἡ Ἀντιόχεια, προστατεύεται σὰν σὲ τεῖχος ἀπὸ τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου”, ἐνῶ βεβαιώνει ὅτι: “Ὄχι μόνο τὰ ὀστᾶ τῶν Μαρτύρων, ἀλλὰ καὶ οἱ τάφοι τους καὶ οἱ λάρνακες βρύουν εὐλογία”.

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, ὅλα τὰ μέλη καὶ φίλοι τοῦ Σωματείου μας, εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσουμε τὴν ἐκδήλωση – ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἱερισσοῦ, μὲ τὸν Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. κ. Γεώργιο καὶ θέμα: «Μία ἀπόπειρα αὐτογνωσίας». Ὁ Σεβασμιότατος μὲ ἁπλᾶ, κατανοητὰ ἀλλὰ καὶ Χαριτωμένα παραδείγματα ἁγίων ἀνθρώπων, μᾶς παρακίνησε νὰ βλέπουμε τὴν οὐσία στὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν ἀσκητικὴ καὶ ἡσυχαστικὴ ὁδό, μία ὁδὸ ἀπαραίτητη σὲ κάθε Χριστιανὸ ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ βιώσει τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ ἐπιδιώκει τὴν σωτηρία του.

Τὴν ἴδια ἡμέρα τὸ βράδυ πραγματοποιήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο ‘’Ἄκραθως’’ παραδοσιακὸ ρωμαίικο γλέντι ὑπὸ τοὺς ἤχους ζωντανῆς ὀρχήστρας. Ὅλα τὰ μέλη καὶ φίλοι τοῦ Σωματείου εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ χορέψουμε παραδοσιακοὺς χορούς, νὰ ἐπικοινωνήσουμε μεταξύ μας καὶ νὰ γνωρίσουμε φίλους καὶ ἀδελφοὺς ἀπὸ ἄλλες πόλεις, ποὺ δὲν εἴχαμε ἀνταμώσει ὡς τώρα. Ἡ βραδιὰ ἔκλεισε μὲ θερμὸ χαιρετισμὸ καὶ εὐχὲς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑ.Ρω. Χρῆστο Μπέσσα καὶ τὸν Φίλιππα Νιόμα.

Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί, 15 Ὀκτωβρίου, μεταβήκαμε ὅλοι στὸ Ἱερὸ Χιλανδαρινὸ Μετόχι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς – Κακάβου Ἱερισσοῦ. Ἐκεῖ τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία ἐνῶ παρετέθηκαν πρὸς προσκύνηση καὶ τὰ ἱερὰ λείψανα ποὺ συνόδευαν οἱ πατέρες. Οἱ πολυάριθμοι ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν στὴν Σύναξη τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’ τόσο μὲ πούλμαν ἀπὸ πόλεις τῆς Ἑλλάδας ὅσο καὶ μὲ ἰδιωτικὰ αὐτοκίνητα, κατέκλυσαν, ὡσὰν τὶς μέλισσες, τὸ ἱερὸ μετόχι. Μετὰ τὴν ἀπόλυση καὶ ἀφοῦ πολλοὶ ἐκ τῶν ἀδελφῶν μας μετέλαβαν τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας, ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ ἀρχιμανδρίτου π. Παύλου Ντούρου μὲ θέμα: «Ὁ μὴ ἔχων Θεόν, δὲν ἔχει οἰκογένεια, δὲν ἔχει Πατρίδα».

Μὲ τὴν ἐν λόγῳ ὁμιλία καὶ τὶς συμβουλὲς καὶ εὐχὲς τοῦ π. Παύλου Ντούρου ἔληξε ἡ 7η ἐτήσια πανελλήνια Σύναξη τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’. Μία σύναξη πνευματικὴ καὶ προσκυνηματική, μία σύναξη ἐν Χριστῷ ἀδελφοσύνης καὶ ἐμπειρίας. Κουρασμένοι σωματικά, ξεκούραστοι πνευματικά, πήραμε δύναμη νὰ συνεχίσουμε στὸν στίβο τῆς ζωῆς.

Πολλοὶ ἐκ τῶν νέων συμμετεχόντων γνώρισαν καλύτερα τὸ Σωματεῖο μας καὶ ἄφησαν ἀνοιχτὴ τὴν πόρτα τῆς συμμετοχῆς καὶ δραστηριότητάς τους σὲ αὐτό. Ἡ ‘’Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη’’ συνεχίζει τὴν πορεία της, Χάριτι Θεοῦ, διακονῶντας τὶς ἱερὲς ἀξίες τῆς μακραίωνης, πολυκύμαντης καί ἐξόχως διδακτικῆς ἱστορίας μας, τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κύτταρο τοῦ κοινωνικοῦ σώματος καὶ τὴν «κατ᾿ οἶκον Ἐκκλησίαν», τὴν ἀπαράμιλλη ἑλληνικὴ γλῶσσα, στὴν ὁποία κατὰ θεία Πρόνοια γράφτηκε τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀποκαλυφθείσας Ἀλήθειας καί ἡ ἑλληνοχριστιανικὴ παιδεία καὶ τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν μνήμη τοῦ λαοῦ μας.

Ἡ ‘’Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη’’ εὐχαριστεῖ θερμὰ τὸν Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ. κ. Θεόκλητο γιὰ τὴν εὐχὴ ποὺ ἔδωσε καὶ τὴν φιλοξενία του, τὸν Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. κ. Γεώργιο γιὰ τὴν συμμετοχή του στὶς ἐκδηλώσεις καὶ τὴν ὁμιλία του, τὸν ἀρχιμανδρίτη π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ, ἐκπρόσωπο τοῦ Σεβασμιοτάτου ἐπιχώριου Μητροπολίτου κ. κ. Θεοκλήτου, τὸν πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Ἀνυφαντῆ, ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἱερισσοῦ γιὰ τὴν ἀβραμιαῖα φιλοξενία του, τὴν Γερόντισσα Πορφυρία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Σίψα Δράμας γιὰ τὴν ὁμιλία της, τὸν ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος π. Παῦλο Ντοῦρο, τὸν π. Ἀρσένιο, ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου Κονίτσης, ὅλους τοὺς σεβαστοὺς πατέρες τῆς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ καὶ λοιπῶν Μητροπόλεων πού προσῆλθαν ἀλλὰ καὶ τὶς μητέρες ποὺ συμμετεῖχαν, τοὺς ὑπευθύνους πόλεων ποὺ συνέδραμαν τὴν ὅλη προετοιμασία καθὼς καὶ κάθε ἕναν ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες γιὰ τὴν ἀγαθή τους προαίρεση, τὴν καλὴ συνεργασία καὶ τὸ ἀδελφικὸ πνεῦμα.

Καλὴ ἀντάμωση σὲ ὅλους! 

19/10/23