Σύναξη μελών και φίλων της Ενωμένης Ρωμηοσύνης Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, Σάββατο 16-02-2019

Μέσα σὲ κλῖμα ἐν’ Χριστῶ ἀγάπης καὶ ἀδελφοσύνης πραγματοποιήθηκε,τὸ Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 τὸ ἀπόγευμα στὴν περιοχὴ τοῦ Παναιτώλιου Ἀγρινίου Αἰτωλοακαρνανίας,σύναξη μελῶν καὶ φίλων τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης Δυτικῆς Ἑλλάδος, Ἠπείρου καὶ Ἰονίων Νήσων. Συμμετεῖχαν ἀποστολὲς μελῶν καὶ φίλων τῆς Ε.ΡΩ. ἀπὸ τὴν Κέρκυρα, τὴν Ἡγουμενίτσα, τὴν Λευκάδα, τὸ Καρπενήσι, τὸ Ἀγρίνιο, τὸ Μεσολόγγι καὶ τὴν  Πάτρα.

Ἡ σύναξη ξεκίνησε μὲ προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς ὅπου τελέστηκε ἡ Ἱερὰ Παράκληση, ἔγινε ξενάγηση στοὺς χώρους τῆς μονῆς ἀπὸ τὸν Ἡγούμενό της Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωσήφ Ζωγράφο, καὶ μᾶς προσφέρθηκε μοναστηριακὸ κέρασμα.

Στὴν συνέχεια οἱ ἀποστολὲς κατέληξαν στὸ ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν κωμόπολη Παναιτώλιο Ἀγρινίου, στὸν χῶρο ἐκδηλώσεων τοῦ ὀποίου ἔγιναν οἱ ἐργασίες τῆς σύναξης,παρουσία περισσότερων ἀπὸ 250 μελῶν καὶ φίλων τῆς Ε.ΡΩ.

Ἡ συνάντηση τὴν ὁποία τίμησε μὲ τὴν παρουσία του, ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κ.κ Κοσμᾶς, ξεκίνησε μὲ χαιρετισμὸ ποὺ ἀπηύθυνε ἐκ μέρους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ε.ΡΩ. ὁ κος Δημήτριος Μπόκας, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν μεγάλη ἰκανοποίησή του γιὰ τὴν συμμετοχή,καὶ προέτρεψε τοὺς παρόντες νὰ ἐπαναλάβουν τέτοιου εἴδους πρωτοβουλίες.

Ἀμέσως μετὰ πῆρε τὸν λόγο ὁ σεβασμιότατος κ.κ Κοσμᾶς ὁ ὁποῖος μὲ τὸν φλογερὸ καὶ ἁγιωτικό του λόγο, τόνισε μεταξύ τῶν ἄλλων ὅτι «..σήμερα δυστυχῶς τὰ ἰδανικὰ καὶ οἱ ἀξίες μας, ὅσο εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς Πατρίδας καὶ τοῦ Ἔθνους, τόσο γίνεται προσπάθεια νὰ ἀπαλείψουμε ἀπὸ τὴν καρδιά μας αὐτὲς τὶς ἀξίες..». Συνέχισε λέγοντας ὅτι «…εἶναι πολὺ παρήγορο στὶς κρίσιμες καὶ ἀντιπνευματικὲς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε νὰ βλέπω ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν στὴν καρδιά τους Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα…». Τόνισε ὅμως ὅτι «…ἄν θέλουμε νὰ βιώσουμε τὴν Ῥωμηοσύνη,πρέπει νὰ ἔχουμε ξεκάθαρη φλόγα, σκοπό, θυσία νὰ ζήσουμε γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Πατρίδα, νὰ ἀφήσουμε τὸν Χριστὸ νὰ γεμίσει τὴν καρδιά μας…». Τελειώνοντας συμπλήρωσε «…ἄν ἀφήσουμε τὸν Χριστὸ νὰ γεμίσει τὴν καρδιά μας, θὰ γίνουμε ὅλοι ἕνα, ἀδελφοὶ ἐν Χριστῶ, μόνο ἔτσι ἐπιτυγχάνεται ἡ ΕΝΟΤΗΤΑ, ὅταν ἀποβάλουμε τὸν ἐγωισμὸ καὶ ὅτι μᾶς κομματιάζει, μᾶς χωρίζει…».

Στὴν συνέχεια ἔλαβαν τὸν λόγο κατὰ σειρὰ οἱ ὑπεύθυνοι τῶν τμημάτων τῆς Ε.ΡΩ. Μεσολογγίου, Πατρῶν, Καρπενησίου, Ἡγουμενίτσας, Λευκάδος, Κέρκυρας καὶ Ἀγρινίου, οἱ ὁποῖοι ἐν συντομίᾳ περιέγραψαν τὴν ὀργανωτικὴ κατάσταση ποὺ βρίσκονται, τὶς δράσεις ποὺ πραγματοποίησαν καὶ τὸν μελλοντικό τους σχεδιασμό. Ὅλοι ἐξέφρασαν τὸν ἐνθουσιασμό τους γιὰ τὴν  σύναξη μὲ τὴν παρουσία πλήθους μελῶν καὶ φίλων τῆς Ε.ΡΩ., τὴν ἰκανοποίησή τους γιὰ τὴν γνωριμία μὲ τοὺς ἀδελφοὺς ἀπὸ τὶς διάφορες περιοχὲς καὶ τὴν δύναμη ποὺ ἄντλησε ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον. Ἐπίσης προτάθηκε ἡ καθιέρωση ἀνάλογων συνάξεων στὸ ἄμεσο μέλλον, μὲ προτεινόμενες περιοχές,τὴν Λευκάδα καὶ τὸ Καρπενήσι.

Τὴν σύναξη ἔκλεισε ὁ σεβασμιότατος κ.κ Κοσμᾶς, εὐχαριστῶντας τοὺς συμμετέχοντες γιὰ τὴν παρουσία τους,καὶ μὲ τὴν ἔκφραση εὐχαριστιῶν στὴν οἰκογένεια Μπόκα καὶ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ ΑΧΕΛΩΟΣ γιὰ τὴν ὑποστήριξη ποὺ προσφέρουν,προβάλλοντας τὶς δραστηριότητες τῆς Ε.ΡΩ.

Στὸ τέλος τῆς σύναξης ὁ σεβασμιότατος κ.κ Κοσμᾶς ἔδωσε σὲ ὅλους τοὺς παρόντες τὴν εὐλογία του καὶ ἀναμνηστικὸ δῶρο μὲ πνευματικὰ βιβλία.

Ἡ βραδιὰ ὁλοκληρώθηκε μὲ πλούσιο μπουφὲ ποὺ εἶχαν ἑτοιμάσει οἱ ἀδελφοὶ τῆς  Ε.ΡΩ. Ἀγρινίου.

Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες θέλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κ.κ Κοσμᾶ γιὰ τὴν παρουσία του, τὶς εὐλογίες του καὶ τοὺς πατρικούς του λόγους. Τὸν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωσήφ Ζωγράφο,γιὰ τὴν φιλοξενία καὶ τὴν συμβολή του στὴν διοργάνωση τῆς σύναξης. Τέλος,τοὺς ἀδελφοὺς τῆς Ε.ΡΩ. Ἀγρινίου,γιὰ τὴν ζεστὴ φιλοξενία καὶ τὴν ἄρτια διοργάνωση.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα