ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2016

Τὸ Σάββατο 25 Ἰουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα μὲ τὸ καταστατικὸ τοῦ Σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», ἡ ἐτήσια συνέλευση τῶν μελῶν του, Διοικητικῶν καὶ ἁπλῶν, προκειμένου νὰ γίνει ἀποτίμηση τοῦ ἔργου στὴ διάρκεια τοῦ παρελθόντος ἔτους.

Στὴ φετινὴ συνέλευση κλήθηκαν νὰ συμμετάσχουν καὶ  τὰ μέλη τῆς Νεότητας τοῦ Σωματείου καθὼς καὶ ὅλοι ὅσοι, ἔχοντας ἀκούσει γιὰ τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖται σὲ διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδος, ἐνδιαφέρθηκαν καὶ ἤθελαν νὰ γνωρίσουν τὸ Σωματεῖο καὶ νὰ ἀκούσουν τοὺς ἴδιους τοὺς ὑπευθύνους τοῦ ἔργου νὰ μιλοῦν γι’ αὐτό.

Ἔτσι συγκεντρωθήκαμε στὴ Λάρισα περισσότερα ἀπὸ 200 ἄτομα ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ζήσαμε μιὰ μοναδικὴ καὶ πολὺ χρήσιμη ἔμπειρία. Οἱ ἐργασίες διήρκεσαν περίπου τέσσερις ὧρες, κατὰ τὶς ὁποῖες παρουσιάσθηκε τὸ ἔργο ποὺ ἔχει πραγματοποιηθεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους, ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2015 ποὺ ἔχει ἀναλάβει τὸ συγκεκριμένο 15μελὲς Διοικητικὸ Συμβούλιο.

Στὴν ἀρχή, ὁ κ. Καραμῆτρος Ἰωάννης, μέλος τοῦ Δ.Δ.Σ., ὁ ὁποῖος ἀσκεῖ κατὰ τὸ τρέχον ἔτος τὴν Προεδρία τοῦ Σωματείου, εὐχαρίστησε τὴν Διευθύντρια τοῦ 15ου Γυμνασίου Λάρισας ποὺ διέθεσε τοὺς χώρους τοῦ Σχολείου γιὰ τὶς ἐργασίες τῆς Συνέλευσης καὶ στὴ συνέχεια  καλωσόρισε καὶ εὐχαρίστησε ὅλους τοὺς παρευρισκομένους, ποὺ θυσίασαν τὴν καλοκαιρινὴ ραστώνη προκειμένου νὰ παρευρεθοῦν στὶς ἐργασίες τοῦ Σωματείου. Χαιρέτισε ἰδιαίτερα τὴ μεγάλη παρουσία τῶν νέων, οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ ἡ ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος γιὰ τὶς ἀξίες ποὺ ὑπηρετεῖ τὸ Σωματεῖο.   

Ἀμέσως μετὰ οἱ δώδεκα τομεάρχες παρουσίασαν εὐσύνοπτα καὶ περιεκτικὰ τὸν ρόλο τοῦ τομέα του ὁ καθένας, τὸ ἔργο ποὺ ἔχει ἐπιτελέσει ὡς τώρα καθὼς καὶ τοὺς μελλοντικοὺς στόχους. Στὸ τέλος πῆραν τὸν λόγο ὅσοι ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους θέλησαν νὰ τοποθετηθοῦν.

Στὴ συνέχεια, ὅσοι ἐνδιαφέρθηκαν νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ κάποιον συγκεκριμένο τομέα, γιὰ τὸν ὁποῖο διαθέτουν σχετικὲς ἱκανότητες καὶ θὰ μποροῦσαν νὰ προσφέρουν, κατευθύνθηκαν  στὴν καθορισμένη ἀπὸ πρὶν αἴθουσα τοῦ Σχολείου, ὅπου μὲ τὸν ὑπεύθυνο τομεάρχη εἶχαν μιὰ πιὸ ἐξειδικευμένη συζήτηση.  

Οἱ ἐργασίες ὁλοκληρώθηκαν μὲ γεῦμα ποὺ παρετέθη σὲ ὅλους, προσφορα τοῦ κ. Χούτου Ἀντωνίου, Διοικητικοῦ μέλους, καὶ τοῦ κ. Μπόκα Δημητρίου, μέλους τοῦ Δ.Δ.Σ., τοὺς ὁποίους εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως.

Ἦταν μιὰ ἰδιαίτερα ἐπιτυχημένη Συνέλευση ποὺ ξεπέρασε ὅλες τὶς προσδοκίες μας. Γνωριστήκαμε μεταξύ μας, ἀνταλλάξαμε ἀπόψεις, πήραμε ἀποφάσεις, ἀναβαπτισθήκαμε στὶς ἀξίες τοῦ Γένους μας καὶ ἀναπτερώθηκαν οἱ ἐλπίδες μας, καθὼς διαπιστώσαμε ὅτι οἱ συνοδοιπόροι ὅλο καὶ πληθαίνουν! Κυρίως νέοι ποὺ βάζουν αὐτὲς τὶς ἀξίες ὁδηγὸ στὴ ζωή τους! Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ τὸ ἔργο Του!

DSC_0784

DSC_0791

DSC_0793

DSC_0792

DSC_0756

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα