Δελτίο Τύπου Ἐκδήλωσης τῆς Ε.ΡΩ. στὸ Μεσολόγγι

   Τὸ Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ἀνοιχτὴ ἐκδήλωση στὸ Ἀμφιθέατρο τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Αἰτωλοακαρνανίας, μὲ ὁμιλητή το δικηγόρο καὶ μέλος τοῦ Σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» κ. Δῆμο Θανάσουλα καὶ θέμα: «Ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια στὰ χρόνια τῆς παγκοσμιοποίησης».

 
    Ὁ ὁμιλητὴς ἀνέπτυξε διεξοδικὰ τὶς ἐπιδράσεις ποὺ ὑφίσταται ὁ θεσμός της οἰκογένειας στὴ σύγχρονη ἐποχή, ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ἐπιχειρούμενης ἐπιβολῆς της ἰδεολογίας, ἀλλὰ καὶ τῶν πρακτικῶν τῆς  παγκοσμιοποίησης στὴν νεοελληνικὴ κοινωνία. Οἱ κοινωνικὲς καὶ ἐργασιακὲς σχέσεις, τὸ δημόσιο  εκπαιδευτικὸ σύστημα, ἡ ἀστυφιλία, ὁ καταναλωτικὸς τρόπος ζωῆς, ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἠθῶν, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὶς παραδόσεις, ἡ ὑποβάθμιση τῆς γλώσσας καὶ ἄλλα ἐπιμέρους ζητήματα ἐπηρεάζουν τὴ δομὴ καὶ τὴ λειτουργία τῆς οἰκογένειας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπηρεάζεται συνολικὰ ὁ πολιτισμὸς τοῦ λαοῦ μας μὲ ἀρνητικὸ τρόπο.

  Τόσο ἀπό την εἰσήγηση, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν πλούσια συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε προέκυψε ἡ ἀνάγκη γιὰ κοινωνικὸ διάλογο ἐπὶ τοῦ θέματος γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ ἐξωγενῆ στοιχεῖα ποὺ μὲ ὕπουλο τρόπο του ἐπιτίθενται ὑποβαθμίζοντάς τον.

Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸ παράρτημα του Σωματείου στὴν Ἱερὰ Πόλη τοῦ Μεσολογγίου σὲ συνεργασία μὲ τὴ Σχολὴ Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, παρόντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτῃ κ. Κοσμᾶ καθὼς καὶ τοῦ προέδρου τοῦ Σωματείου μᾶς κ. Δημητρίου Κατσιαμάνη.

Ἱερὰ Πόλις Μεσολογγίου
18 Δεκεμβρίου 2019