Δελτίο τύπου ἐκδήλωσης Σαλαμίνας μὲ θέμα: “Ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια στὰ χρόνια τῆς παγκοσμιοποίησης”

Τὸ ἐνδιαφέρον ιὅλων ὅσοι παρέστησαν στὴν αἴθουσα “Δημήτριος Μπόγρης” τοῦ Δημαρχείου Σαλαμίνας κέντρισε ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Δήμου Θανάσουλα, δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ καὶ Διοιηκητικοῦ Μέλους τῆς ΕΡΩ, ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017, στὰ πλαίσια τῆς ἐκδήλωσης μὲ θέμα: “Ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια στὰ χρόνια τῆς παγκοσμιοποίησης”! Τὴν ἐκδήλωση, τὴν ὁποῖα συνδιοργάνωσαν ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” καὶ ὁ Σύλλογος Γονέων καὶ Κηδεμόνων τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Σαλαμίνας, προλόγισε τὸ μέλος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης Γεώργιος Βιλλιώτης, ἑνῶ χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεγάρων καὶ Σαλαμίνας κ. Κωνσταντίνου ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Κοκλιώτης.

Ὁ κ. Θανάσουλας στὴν ὁμιλία του στάθηκε ἰδιαίτερα στὴν πολεμικὴ ποὺ δέχεται ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας. Σύμφωνα μὲ τὸν ὁμιλητὴ σήμερα εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ παγκοσμιοποίηση ἀξιώνει τὴν πλήρη ὑποταγὴ ὅλων τῶν λαῶν καὶ ἐθνοτήτων στὰ κελεύσματα τῶν ἐμπνευστῶν της. Στὸ στόχαστρό της εἶναι καὶ ἡ οἰκογένεια στὴν παραδοσιακὴ μορφή της. Γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχει αὐτὸ ἐπιτίθεται σὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ δομοῦν καὶ συγκροτοῦν μιὰ κοινωνία, ἕνα λαό, ἕνα ἔθνος σὲ ξεχωριστὴ συλλογικότητα μὲ διαφορετικὴ ἱστορία, πολιτισμὸ, γλῶσσα, θρησκεία καὶ βέβαια ἀνάγκες. Βασικὸς πυλῶνας μιᾶς κοινωνίας, ἑνὸς λαοῦ εἶναι ἡ οἰκογένεια. Ἐὰν καταφέρει κανεὶς νὰ ἀποδομήσει τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας ποὺ εἶναι τὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας, πολὺ εὔκολα θὰ καταφέρει νὰ ὑποδουλώσει αὐτήν. Ὁ κ. Θανάσουλας μέσῳ παράθεσης πλήθους στοιχείων καὶ παραδειγμάτων φανέρωσε μὲ ποιοὺς μηχανισμοὺς ἡ παγκοσμιοποίηση προσπαθεῖ νὰ φέρει εἰς πέρας τοὺς στόχους της παγκοσμίως. Δὲν εἴμαστε ὅμως ἤ μᾶλλον δὲν πρέπει νὰ εἴμαστε ἤ νὰ νιώθουμε ἕρμαια τῶν ἀρρωστημένων ἐπιδιώξεων κάποιων σκοτεινῶν παρακέντρων. Εἰδικότερα δὲ γιὰ ἐμᾶς τοὺς ὀρθόδοξους Ἕλληνες ἡ μελέτη τῆς πλούσιας ἱστορίας μας, τῆς γλώσσας, τοῦ πολιτισμοῦ μας ἐν γένει καὶ κυρίως ἡ μετοχή μας στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία, παρέχουν ὅλες τὶς πνευματικὲς προϋποθέσεις ἀντίστασης στὶς ἐπιθέσεις τῆς Νέας τάξης Πραγμάτων ἤ ἀλλιῶς παγκοσμιοποίησης.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁμιλίας μοιράσθηκε δωρεὰν στοὺς παρευρισκόμενους τὸ βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, “Ἀνατομία οἰκογενειακῶν θεμάτων”, ἐνῶ μετὰ τὸ τέλος της ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις πρὸς τὸν ὁμιλητὴ καὶ διάλογος.

Θὰ θέλαμε νὰ εὐχαριστήσουμε στὸ σημεῖο αὐτὸ τὸν Μητροπολίτη Μεγάρων καὶ Σαλαμίνας κ.Κωνσταντῖνο, ποὺ ἐκπροσωπήθηκε στὴν ἐκδήλωση ἀπὸ τὸν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη Χριστόδουλο Κοκλιώτη, ὁ ὁποῖος καθήλωσε τὸ ἀκροατήριο μὲ ὅσα εἶπε στὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης, τὸν Σύλλογο Γονέων καὶ Κηδεμόνων τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Σαλαμίνας καὶ φυσικὰ τὸν κ. Δῆμο Θανάσουλα γιὰ τὴν πολὺ ἀξιόλογη ὁμιλία του.