Δελτίο τύπου ἐκδήλωσης μὲ θέμα “Ἡ Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μέσα ἀπὸ τὸν ἀλάνθαστο λόγο τῆς ἱστορίας”, Κάτω Ἀχαΐα 28-4-2018

Ἐκδήλωση μὲ θέμα 

Ἡ Ἑλληνικότητα τῆς  Μακεδονίας μέσα ἀπὸ τὸν

ἀλάνθαστο λόγο τῆς ἱστορίας”

Τὸ σωματεῖο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Πατρῶν, πραγματοποίησε στὴν Κάτω Ἀχαΐα, τὸ Σάββατο 28 Ἀπριλίου 2018, ἐκδήλωση – ὁμιλία μὲ θέμα Ἡ Ἑλληνικότητα τῆς  Μακεδονίας μέσα ἀπὸ τὸν ἀλάνθαστο λόγο τῆς ἱστορίας. Ἡ ἐκδήλωση ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ ἀμφιθέατρο ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου Κάτω Ἀχαΐας, εἶχε ὡς κεντρικὸ ὁμιλητὴ τὸν Διδάσκοντα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου κο  Γεώργιο – Νεκτάριο  Λόη. Ὁ ὁμιλητὴς, ἀνέπτυξε μέσα ἀπὸ παρουσίαση προβολῆς, χάρτες καὶ ἄλλο ἀποδεικτικὸ ὑλικό, μὲ τὸ ὁποῖο ἀποδεικνύεται ἡ ταύτιση τῆς ἱστορικὰ ὀνομαζόμενης Μακεδονίας μὲ τὴν ἐπικράτεια ποὺ καταλαμβάνει σήμερα ἡ ἑλληνικὴ Μακεδονία, τὴν ἀνυπαρξία τῆς ἀποκαλούμενης “Μακεδονικὴ ἐθνότητα” καὶ τὸ τεχνητὸ κατασκεύασμα τῆς λεγόμενης “Μακεδονικὴ γλῶσσα”. Ἐπίσης ἀνέδειξε τὸ πλῆθος τῶν ἐπίμαχων ἄρθρων ποὺ συμπεριλαμβάνονται στὸ Σύνταγμα τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου, μὲ τὰ ὁποῖα ἐκδηλώνεται σαφὴς ἀλυτρωτισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τῶν συνόρων τῆς  Μακεδονίας.

Ἡ ἐκδήλωση  ἡ οποία  τελοῦσε  ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν,  καὶ τὴν ὀργανωτικὴ ὑποστήριξη τοῦ Δήμου Δυτικῆς Ἀχαΐας, πραγματοποιήθηκε  στὸ ἀμφιθέατρο ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου Κάτω Ἀχαΐας.

Πρὶν τὴν κεντρικὴ ὁμιλία, ἀπηύθυναν χαιρετισμό, ὁ ἀντιδήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κος Ἀθανάσιος Ῥαυτακόπουλος καὶ ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου Κ. Ἀχαΐας π. Ἀπόστολος Δημητρόπουλος.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως, ἡ βυζαντινὴ χορωδία τοῦ Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου Κ. Ἀχαΐας, ἀπέδωσε τραγούδια γιὰ τὴν Μακεδονία.

Ἡ «Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη», εὐχαριστεῖ τὸν Σεβασμιότατο Μητροπολίτη  Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο,ποὺ ἔθεσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ. Μητροπόλεως Πατρῶν τὴν ἐκδήλωση, τὸν  Δήμαρχο Δυτικῆς Ἀχαΐας κο Χρῆστο Νικολάου καὶ  τὸν προϊστάμενο τοῦ  Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου Κ. Ἀχαΐας π. Ἀπόστολο Δημητρόπουλο, γιὰ τὴν ὀργανωτική ὑποστήριξη καὶ  συμβολή τους γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς ἐκδήλωσης.

Θερμὲς εὐχαριστίες στὸν ὁμιλητὴ Διδάσκοντα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου κο  Γεώργιο – Νεκτάριο  Λόη, γιὰ τὴν ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία – παρουσίασή του, στὴν  βυζαντινὴ χορωδία τοῦ  Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου Κ. Ἀχαΐας γιὰ τὴν συμμετοχή της, καθὼς καὶ  τοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς «ΛΥΧΝΟΣ» τῆς Ἱ.Μ. Πατρῶν καὶ «ΑΧΕΛΩΟΣ TV», γιὰ τὴν κάλυψη τῆς ἐκδήλωσης.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα