Κυριακή των εν Αγίω Όρει Οσίων Πατέρων

Ἡ δεύτερη Κυριακή τοῦ Ματθαίου δήλαδή μετά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων εἶναι ἀφιερωμένη στήν μνήμη «Πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ασκήσει καί ἀθλήσει διαλαμψάντων Ὀσίων Πατέρων». 
Ἤδη βρισκόμαστε στήν ἱερά ἀγρυπνία ἡ ὁποία τελεῖται μαζί μέ τήν Κυριακάτικη ἀκολουθία καί ψάλλονται μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια τά τροπάρια τῶν Ὀσίων Πατέρων.
Ὁ πρώτος ἦχος πανηγυρικός καί πασχαλιάτικος ἀλλά καί ὁ κανόνας τῶν Ἁγίων πάντερπνος, ποίημα τοῦ Ὀσίου ἡμῶν πατρός Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, κοσμούν μέ μεγαλοπρέπεια τήν ἀγρυπνία. 
Οἱ γνωστοί καί οἱ ἄγνωστοι ὄσιοι ἁγιορείτες πατέρες ὑμνολογούνται σήμερα. Ἀπό τόν Ὄσιο Ἀθανάσιο τόν Ἁθωνίτη, τόν «παππού» τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέχρι καί τούς ἐσχάτους ἁγιοκαταταχθέντες Ὀσίους. Τόν Ὄσιο Παΐσιο τόν Ἀγιορείτη, τόν Ὄσιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, τόν Ὄσιο Ἰωσήφ τόν Ἠσυχαστή, τόν Ὄσιο Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη, τόν Ὄσιο Ἰερώνυμο τόν Σιμωνοπετρίτη καί τόν Δανιήλ τόν Κατουνακιώτη.
Ὁ πάνσεπτος Ναός τοῦ Πρωτάτου σεμνοπρεπῶς καί μεγαλοπρεπῶς πανηγυρίζει τήν μνήμη τῶν Ὀσίων Πατέρων μέ τήν μεγαλύτερη κατά τό τυπικό του ἱερά ἀγρυπνία καί τήν Θεία Λειτουργία.
Καλλίφωνοι Ἰεροψάλτες θα πλαισιώσουν τούς χορούς σέ μιά οὐράνια μελωδία ἡ ὁποία θά ὀλοκληρωθεῖ μέ τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας κατά τίς πρώτες πρωϊνές ὥρες. 
 
Ἦχος α΄
 
Τούς τοῦ Ἄθω Πατέρας, καί Ἀγγέλους ἐν σώματι,
Ὁμολογητάς καί Ὀσίους, Ἱεράρχας καί Μάρτυρας,
τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις καί ὡδαίς, μιμούμενοι αὐτών τάς ἀρετάς,
ἡ τοῦ Ὄρους πληθύς πάσα τῶν Μοναστῶν, κραυγάζοντες ὁμοφώνως.
Δόξα τῷ στεφανώσαντι ὑμάς.
Δόξα τῷ ἁγιάσαντι.
Δόξα τῷ ἐν κινδύνοις ἡμῶν, προστάτας δείξαντι.