Αγία Φωτεινή η Μεγαλομάρτυς η Σαμαρείτιδα

Ῥίπτουσι τὴν σὴν Σαμαρεῖτιν εἰς φρέαρ,
Τὴν εἰς φρέαρ σοι συλλαλήσασαν Λόγε.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα