Όσιος Γρηγόριος ο Α’ Διάλογος Πάπας Ρώμης

Ὁ Γρηγόριος ἐκ μέσου μὲν τοῦ βίου.
Ἐν τῷ μέσῳ δὲ τοῦ χοροῦ τῶν Ἀγγέλων.

Λειτουργικά κείμενα