Βηθσαϊδά

Σε αυτό το επεισόδιο βρισκόμαστε στη Βηθσαϊδά. Εδώ ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δίδαξε και έκανε και πολλά θαύματα. Σε αυτή την περιοχή ήταν και το πατρικό σπίτι των μαθητών Του και Αποστόλων Πέτρου και Ανδρέου. Πάνω από αυτό το σπίτι η Αγία Ελένη έκτισε Βυζαντινή Εκκλησία.