Βαθιώτης: «Πρέπει να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια, την ψυχή και τη συνείδηση μας»