Τουλουμτσής Βασίλειος: Εικονομαχία – Ζ΄Οικουμενική Σύνοδος