Το World Council for Health κάνει έκκληση για άμεση παύση χορήγησης των πειραματικών «εμβολίων»

ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ

Δηλώνουμε ότι οι εμβολιασμοί κατά του Covid-19 είναι επικίνδυνοι και μη ασφαλείς για ανθρώπινη χρήση. Η κατασκευή, η διανομή, η χορήγηση και η προώθηση αυτών των ενέσεων παραβιάζουν βασικές νομικές αρχές.

Α. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΌΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Οι παγκοσμίου φήμης εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των Δρ. Paul Alexander, Dr. Byram Bridle, Dr. Geert Vanden Bossche, Καθ. Dolores Cahill και Dr. Οι Sucharit Bhakdi, Ryan Cole, Richard Fleming, Robert W. Malone, Peter McCullough, Mark Trozzi, Michael Yeadon, Wolfgang Wodarg και Vladimir Zelenko, μεταξύ πολλών άλλων, προειδοποιούν συνεχώς τον κόσμο για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις πειραματικές ενέσεις Covid-19. Προειδοποιούν επίσης για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους, οι οποίες δεν είναι γνωστές αυτή τη στιγμή, καθώς οι περισσότερες κλινικές δοκιμές δεν θα ολοκληρωθούν έως το 2023, και ορισμένες έως το 2025.

Τον Ιούνιο του 2021, η Δρ. Tess Lawrie, συνιδρυτής του Παγκόσμιου Συμβουλίου για την Υγεία και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Συμβουλίου, περιέγραψε με θάρρος την παγκόσμια κρίση και κάλεσε για επείγουσα δράση: «Τώρα υπάρχουν περισσότερα από αρκετά στοιχεία από το Σύστημα κίτρινης κάρτας του Ηνωμενου Βασιλείου UK για την κήρυξη των εμβολίων κατά του Covid-19 ως μη ασφαλή για τη χρήση τους σε ανθρώπους. Πρέπει να γίνει προετοιμασία για την κλιμάκωση των ανθρωπιστικών προσπαθειών για την παροχή βοήθειας σε όσους βλάπτονται από τα εμβόλια για τον COVID-19 και για την πρόβλεψη και τη βελτίωση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων».

Β. ΔΗΛΩΣΗ

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία δηλώνει ότι είναι καιρός να τερματιστεί αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Επιπλέον, το Συμβούλιο δηλώνει επίσης ότι οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπλοκή στην κατασκευή, διανομή, χορήγηση και προώθηση αυτών των ενέσεων παραβιάζει βασικές αρχές του κοινού δικαίου, του συνταγματικού δικαίου και της φυσικής δικαιοσύνης, καθώς και του Κώδικα της Νυρεμβέργης, της Διακήρυξης του Ελσίνκι και άλλων διεθνών συνθηκών.

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

Γνωρίζουμε τώρα ότι τα παιδιά έχουν εκατό φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από αυτές τις πειραματικές ενέσεις από τον Covid-19. Παγκοσμίως, οι εμβολιασμενοι αθλητές, καταρρέουν μπροστά στα μάτια μας. Παρά το γεγονός ότι τα συστήματα αναφοράς είναι περιορισμένα και παθητικά, έχουν καταγραφεί εκατομμύρια ανεπιθύμητες ενέργειες, που περιλαμβάνουν θάνατο, παράλυση, θρόμβους αίματος, εγκεφαλικά επεισόδια, μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, καρδιακές προσβολές, αυτόματες αποβολές, χρόνια κόπωση και ακραία κατάθλιψη.

Δείτε: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

Δείτε: vaers.hhs.gov

Δείτε: ema.europa.eu/en/human-regulatory/researchdevelopment/pharmacovigilance/eudravigilance

Δείτε: vigiaccess.org (αναζητήστε το εμβόλιο covid-19)

Δ. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΘΥΜΑΤΩΝ

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία αναγνωρίζει και σέβεται τις εμπειρίες και τις μαρτυρίες των θυμάτων αυτού του παγκόσμιου ιατρικού πειράματος. Επίσης, δηλώνουμε και επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν ασφαλείς, αποτελεσματικές και προσιτές θεραπείες για τον Covid-19 και θα πρέπει να διατίθενται σε όλους όσους τις χρειάζονται.

Δείτε: wewanttobeheard.com

Δείτε: nomoresilence.world

Δείτε: vaxtestimonies.org/en

Ε. ΟΧΙ ΑΣΦΑΛΗΣ, ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις πειραματικές ενέσεις Covid-19. Η αναδυόμενη έρευνα αποδεικνύει ότι οι ενέσεις δεν είναι ούτε ασφαλείς ούτε αποτελεσματικές και, στην πραγματικότητα, είναι τοξικές. Ενώ ορισμένα από τα γνωστά συστατικά των ενέσεων προκαλούν βιολογική βλάβη, είναι ακόμη πιο ανησυχητικό ότι τα μυστικά και άγνωστα συστατικά μπορεί να αποτελούν ακόμη μεγαλύτερη απειλή για την ανθρώπινη υγεία.

ΣΤ. ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία είναι δεοντολογικά και νόμιμα υποχρεωμένο να εκδώσει αυτή τη Διακήρυξη, απαιτώντας από τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες να σταματήσουν και να απέχουν από την άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατασκευή, διανομή, χορήγηση ή προώθηση πειραματικών ενέσεων Covid-19.

Το Συμβούλιο δηλώνει ότι κάθε ζωντανός άνδρας και γυναίκα έχει ηθικό και νομικό καθήκον να λάβει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να σταματήσει αυτό το πρωτόγνωρο ιατρικό πείραμα, το οποίο συνεχίζει να προκαλεί περιττές και ανυπολόγιστες βλάβες.

Ζ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το δικαίωμα της σωματικής ακεραιότητας και το δικαίωμα της ενημερωμένης συναίνεσης είναι αναπαλλοτρίωτα και καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία έχουν καταπατηθεί από κυβερνητικές εντολές και εταιρικές επιταγές. Έτσι, το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία δηλώνει ότι κάθε άτομο ή οργανισμός που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή, διανομή, διαχείριση ή προώθηση πειραματικών βιολογικών προϊόντων Covid-19 θα θεωρηθεί υπεύθυνος για παραβίαση των αρχών της δικαιοσύνης που βασίζονται σε αστικές, ποινικές, συνταγματικού και φυσικού δικαίου, καθώς και των διεθνών συνθηκών.

https://worldcouncilforhealth.org/campaign/covid-19-vaccine-cease-and-desist?fbclid=IwAR1RujbE4Sdi7BZrqa1R6QVG5ZZZsEyEcVn0hxCLRJuldXC86Nhs6sPNfVk