Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -110-

 

110 

βάδιζε μέ ἁ­πλό­τη­τα ἐ­νώ­πιον τοῦ Θε­οῦ καί ὄ­χι μέ γνώση (κο­σμι­κή, ἀν­θρω­πί­νη). Τήν ἁ­πλό­τη­τα ἀ­κο­λου­θεῖ ἡ πί­στη, τήν δέ λε­πτο­λό­γη­ση καί ἀν­τι­στρο­φή (τῶν κο­σμι­κῶν) λο­γι­σμῶν (πού ἀν­τι­λέ­γουν ἀ­τό­πως), ἀ­κο­λου­θεῖ ἡ οἴ­η­ση (ὑ­πε­ρη­φά­νεια)· αὐ­τήν δέ ἀ­κο­λου­θεῖ ἡ ἀ­πο­μά­κρυν­ση ἀ­πό τόν Θεό. (ΙΘ΄,67). 

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα