Περιόλι (Νίσυρος) – Ξέφραγο Αμπέλι

Τίνος είν’ το περιόλι τούτο πού κρατούμεν όλοι
Που ‘χει το φραμολοάρι και τη γη μαργαριτάρι

Βρε γεια σου γεια σου νιόγαμπρε όπου την εκυνήγησες
Αυτή τη ρούσα πέρδικα την όμορφη τριανταφυλλιά

Από ταξιδιού μου εκατέβαινα και στο περιόλι τησ την εύρηκα
Τα βασιλικά της επότιζε και τους δυόσμους της εκορφολόιζε

Σ’ όσουσ γάμουσ κι αν επήγα τέτοια νύφη δεν την είδα
Να ‘χει κούτελο φεγγάρι μια χαρά κι ένα καμάρι

Βρε γεια σου γεια σου νιόγαμπρε όπου την εκυνήγησες
Αυτή τη ρούσα πέρδικα την όμορφη τριανταφυλλιά

Από ταξιδιού μου εκατέβαινα και στο περιόλι της την εύρηκα
Τα βασιλικά της επότιζε και τους δυόσμους τησ εκορφολόιζε