π.Χρυσόστομος: Ο Θεός να βάλει το Χέρι Του. Ζούμε τον χειρότερο πόλεμο. Μονή Γερασίμου Ιορδανίτου