Ο Άγιος Ιάκωβος (Τσαλίκης) για τα δάση και τις πυρκαγιές

«Όταν πήγα στο μοναστήρι, διηγούνταν ο Γέρον­τας Ιάκωβος (Τσαλίκης), λόγω παλαιοτέρας πυρκαγιάς, τα γύρω βουνά ήταν γυμνά και μόνο λίγα πεύκα και έλατα υπήρ­χαν. Καθώς λοιπόν πήγαινα στις διάφορες διακονίες, είχα στην τσέπη μου σπόρους από κουκουνάρια των πεύκων και τους έσπερνα σ’ όλη την περιοχή. Έκανα και προσευ­χή να διαφυλάσσεται το δάσος, κυρίως από τις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν ως αιτία και τον φθόνο του διαβόλου, πού βάζει τα όργανα του να καταστρέφουν τα δάση».

(Από το βιβλίο «Διδαχές Γερόντων» του π. Δ. Τάτση)