Μοναδικά επιτεύγματα της Κύπρου στη διαστημική έρευνα. Πολλές παγκόσμιες πρωτιές!