Μελέτη της Οξφόρδης βρίσκει αρνητική αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της νοσηλείας και του θανάτου από τον κορωνοϊό

 

Η εργασία αναλύει τη νοσηλεία και τους θανάτους που σχετίζονται με τον Covid στους πληθυσμούς της Αγγλίας, της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, συγκρίνοντας τον αντίκτυπο μιας ή δύο δόσεων εμβολίου με τον υπόλοιπο μη εμβολιασμένο πληθυσμό.
 
Η μελέτη, σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες επιδημιολογικές μελέτες μέχρι σήμερα, χρησιμοποιεί τη μέθοδο «Target Trial». Αυτή η μέθοδος ανάλυσης δεδομένων επιχειρεί να υπολογίσει ποια αποτελέσματα θα είχαν βρεθεί εάν είχε πραγματοποιηθεί μια πλήρης τυχαιοποιημένη δοκιμή κατά την αρχική κυκλοφορία του εμβολίου.
Επειδή η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα για ολόκληρο τον πληθυσμό, υπάρχουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες δεδομένα ατόμων στην ανάλυση, ακόμη και μετά από προσπάθειες αντιστοίχισης των χαρακτηριστικών των εμβολιασμένων και των μη εμβολιασμένων.
Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν μελέτες μεγάλης κλίμακας για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων Covid όταν χορηγήθηκαν για πρώτη φορά σε μεγάλους αριθμούς το 2021, αυτός ο τύπος «προσομοίωσης» μιας τέτοιας μελέτης είναι μια πολύ καλή προσέγγιση.
 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι, ειλικρινά, εκπληκτικά.
 
Η μελέτη διαπίστωσε ότι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων στην πρόληψη της νοσηλείας και του θανάτου διατηρεί ένα επίπεδο προστασίας για μερικές εβδομάδες μετά τη χορήγησή τους και στη συνέχεια γίνεται αρνητική περίπου 60-80 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε δύο έως τρεις μήνες, οι εμβολιασμένοι παρουσίασαν υψηλότερο ποσοστό νοσηλείας και θανάτου από τον Covid από τους μη εμβολιασμένους.
Ακολουθούν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματά τους (όλες οι ηλικίες, και οι τέσσερις χώρες) για την πρώτη δόση του εμβολίου AstraZeneca. (Φωτογραφία -2).
Αυτός είναι ο σχετικός κίνδυνος νοσηλείας και θανάτου στους εμβολιασμένους σε σύγκριση με τους μη εμβολιασμένους.
Εάν ο σχετικός κίνδυνος είναι μικρότερος από 1, τότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μικρότερος κίνδυνος νοσηλείας και θανάτου στους εμβολιασμένους. Τιμές μεγαλύτερες από 1 υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος νοσηλείας και θανάτου είναι αυξημένος μετά τον εμβολιασμό. Η ανάλυση δείχνει ξεκάθαρα ένα αρχικό προστατευτικό αποτέλεσμα, το οποίο αντιστρέφεται περίπου στις 60-70 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.
 
Σημειώστε ότι βλέπουμε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα με το εμβόλιο AstraZeneca: μια πρώτη δόση εμβολίου αρχικά προσφέρει προστασία κατά της νοσηλείας και του θανάτου, αλλά αυτή η κατάσταση αναστρέφεται μετά από περίπου 70-80 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.
Αυτό φαίνεται να είναι ένας τύπος εμβολίου που εξασθενεί, αλλά οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υπήρξε μια μετατόπιση στις κυρίαρχες παραλλαγές (στο Delta), και επομένως θα μπορούσε επίσης να αντανακλά μια αλληλεπίδραση μεταξύ της ανοσολογικής απόκρισης στα εμβόλια και της ικανότητας παραλλαγών που δεν ταιριάζουν για να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια.
Τα δεδομένα στο έγγραφο για τη δεύτερη δόση του εμβολίου είναι λίγο πιο περίπλοκα στην ερμηνεία. Αντί να εκτιμήσει τον κίνδυνο μόλυνσης έναντι των μη εμβολιασμένων, η μελέτη υπολόγισε τον κίνδυνο σε σχέση με εκείνους που είχαν λάβει μόλις την πρώτη δόση του εμβολίου. Για αυτά τα δεδομένα, το εμβόλιο AstraZeneca οδηγεί επίσης σε αυξημένο κίνδυνο μετά από περίπου 70-80 ημέρες
 
Το εμβόλιο Pfizer, από την άλλη πλευρά, πρόσφερε κάποια πρόσθετη προστασία σε σύγκριση με εκείνους που είχαν λάβει μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου για τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, παραμένοντας κάτω από το 1 – αν και φαίνεται να έχει ανοδική τάση προς το τέλος της περιόδου.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η δεύτερη δόση του AstraZeneca έκανε τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου ακόμη χειρότερο από την πρώτη (καθώς η σύγκριση της διπλής δόσης είναι με τη μία δόση). Το εμβόλιο Pfizer προσέφερε πιθανώς αρκετή προστασία για να ακυρώσει τον πρόσθετο κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου που παρατηρήθηκε μετά την πρώτη δόση.
Για να βάλουμε ορισμένους αριθμούς σε αυτές τις εκτιμήσεις, στο σημείο των 98 ημερών, τα δεδομένα της μελέτης πρότειναν ότι για το εμβόλιο AstraZeneca η αποτελεσματικότητα του εμβολίου (VE) στην προστασία από νοσηλεία και θάνατο ήταν περίπου μείον -89% μετά την πρώτη δόση και ότι η η δεύτερη δόση το χειροτέρευσε κατά μείον-59%. Για το εμβόλιο Pfizer οι αντίστοιχες εκτιμήσεις VE στο σημείο των 100 ημερών ήταν περίπου μείον-85% και συν-46%.
Πρέπει να επισημάνω ότι πρόκειται για συγκεντρωτικές εκτιμήσεις VE, αλλά παρόμοια VE παρατηρήθηκαν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Η εξαίρεση σε αυτό είναι ότι η μελέτη δεν περιελάμβανε δεδομένα σχετικά με τους κατοίκους σε οίκο φροντίδας ούτε για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών – ίσως αυτά τα άτομα τα πήγαν καλύτερα μετά τον εμβολιασμό ή ίσως όχι.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα