Με το κεφάλι ψηλά οι υγειονομικοί σε αναστολή γλεντούν ρωμαίικα!