Κούσαντας (αντιστράτηγος ε.α.): Η Ελλάδα να προχωρήσει σε ΑΟΖ με Κύπρο