Κωνσταντίνος Γρίβας: Το Αιγαίο με έξυπνο εξοπλισμό γίνεται παγίδα θανάτου για οποιονδήποτε