Κοινωνικό πείραμα: Η ψυχολογία της μάζας

Ας παρακολουθήσουμε πώς η κοινωνική πίεση οδηγεί στην υιοθέτηση συμπεριφορών παράλογων και πώς αυτές στη συνέχεια μεταδίδονται ως κανονικότητα στα υπόλοιπα μέλη μιας κοινωνίας δίχως να αμφισβητείται από κανέναν ο παραλογισμός…