«Κεραυνοὶ» ἀπὸ τὸν γιό τοῦ Μπελέρη: «Ἡ δικαιοσύνη ἐλέγχεται στὴν Ἀλβανία. Ὁ πατέρας μου φυλακίστηκε μὲ πλαστὸ ποινικὸ μητρῶο»

Ἀναφέρθηκε καὶ στὰ προβλήματα ὑγείας ποὺ ἀντιμετωπίζει. 
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι ὁ δημοκρατικὰ ἐκλεγμένος νέος δήμαρχος Χιμάρας, ὁ ὁμογενὴς Φρέντι Μπελέρης, ἐξακολουθεῖ νὰ βρίσκεται προφυλακισμένος γιὰ 9,5 μῆνες, ἐνῷ δυσκολεύεται νὰ ἐπικοινωνήσει ἀκόμα καὶ μὲ τὴν οἰκογένεια του. 
 
«Ὁ πατέρας μου φυλακίστηκε μὲ πλαστὸ ποινικὸ μητρῶο. Ὁ Ράμα εἶχε πάρει προσωπικὰ τὸν ἀγῶνα τῆς Χιμάρας μιλῶντας προσβλητικὰ γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τὴν ὁμογένεια», εἶπε μεταξὺ ἄλλων ὁ γιός του Φρέντι Μπελέρη, ἀποκαλύπτοντας πὼς ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ φυλακίστηκε ὁ πατέρας του κατάφερε νὰ τοῦ μιλήσει τηλεφωνικὰ μόνο μιὰ φορὰ ἐνῷ τὸν εἶδε μόλις χθὲς ἀπὸ κοντὰ μόλις γιὰ 5 λεπτά. «Ἡ δικαιοσύνη ἐλέγχεται στὴν Ἀλβανία» πρόσθεσε μὲ νόημα γιὰ τὴν ποινὴ φυλάκισης τοῦ πατέρα του. «Μετὰ ἀπὸ μιὰ Ὀδύσσεια ἐννέα μηνῶν, φτάσαμε στὸ σημεῖο χθὲς νὰ ἔχουμε μιὰ πρόταση τοῦ εἰσαγγελέα, ἡ ὁποία φυσικὰ δὲν εἶναι… δεσμευτική, ἀλλὰ εἶναι ἕνα δεῖγμα γραφής το πῶς ἀντιμετωπίζεται καὶ τὸ τί σχεδιάζουν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς μειονότητας», εἶπε ὁ γιός του Φρέντη Μπελέρη, ὁ Πέτρος, γιὰ τὴ νέα εἰσαγγελικὴ πρόταση φυλάκισης 2,5 ἐτῶν, ἐνῷ ὁ πατέρας του κρατεῖται ἔγκλειστος, χωρὶς δικαίωμα νὰ ὁρκιστεῖ δήμαρχος Χειμάρρας. «Δυστυχῶς αὐτὴ ἡ πρόταση ἔγινε ὄχι ἁπλὰ χωρὶς στοιχεῖα, χωρὶς οὔτε κἂν ἐνδείξεις. Εἶναι πρωτόγνωρο πρᾶγμα. Δὲν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ νέα δικαιοσύνη στὴν Ἀλβανία, ἐλέγχεται ἀπόλυτα. Δὲν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία ὅτι εἶναι μιὰ πολιτικὴ δίκη αὐτὴ ποὺ ὑφιστάμεθα. Πᾶμε νὰ σπάσουμε ὅλα τὰ ρεκόρ. Εἶναι κάτι ποὺ δὲν ἔχει ξαναγίνει οὔτε στὴν Ἀλβανία», εἶπε ὁ Πέτρος Μπελέρης καὶ πρόσθεσε: «Ὁ πατέρας μου γιὰ νὰ συλληφθεῖ καὶ νὰ παραμείνει προφυλακισμένος γιὰ 9,5 μῆνες, χρησιμοποιήθηκε ἕνα πλαστὸ ποινικὸ μητρῶο, τὸ ὁποῖο ἀνακάλυψε κάποιοι εἰσαγγελέας. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι λίγες μέρες νωρίτερα ἀπὸ τὸν Μάϊο ποὺ συνελήφθη ὅταν κατέβηκε ὡς ὑποψήφιος γιὰ τὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς καὶ κέρδισε, τὸ ποινικό του μητρῶο ἦταν καθαρό, ἐνῷ ἀργότερα ἀπὸ τὴ σύλληψή του μέχρι καὶ σήμερα τὸ ποινικό του μητρῶο, ὅποτε αὐτὸ ζητηθεῖ ἀπὸ τὶς ἀλβανικὲς ἀρχές, βεβαιώνεται ὡς καθαρό. Μόνο τὴν ἡμέρα ποὺ ἔπρεπε νὰ συλληφθεῖ, τὸ ποινικό του μητρῶο τὸν ἔδειχνε καταδικασμένο καὶ μὲ βάση αὐτὸ τὸ ποινικὸ μητρῶο ποὺ πλαστογραφήθηκε ἔχει συλληφθεῖ μέχρι σήμερα καὶ κρατεῖται ἔγκλειστος στὶς φυλακές.» 
 
«Ὁ πατέρας μου εἶναι ἀποφασισμένος» 
«Δὲν τοῦ ἔχουν δώσει μιὰ ὀλιγοήμερη ἄδεια προκειμένου νὰ ὁρκιστεῖ. Αὐτὴ εἶναι ἡ σφραγῖδα τοῦ καθεστῶτος καὶ γιὰ ποιό λόγο τὸν κρατάει μέσα. Δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ μὴν δοθεῖ μιὰ ὀλιγόωρη ἄδεια νὰ ὁρκιστεῖ νὰ ἀναλάβει καθήκοντα καὶ στὴ συνέχεια νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ δίκη. Θὰ σᾶς θυμίσω ἐπίσης τὶς εἰκόνες ποὺ εἴχαμε δεῖ στὴν κηδεία τῆς γιαγιᾶς, ποὺ τί νὰ λέμε τώρα ἦταν πρωτόγνωρα πράγματα γιὰ ὁποιοδήποτε κράτος. 
Καὶ ὅπως πολλὲς φορὲς ἀκούω καὶ ἀξιωματούχους στὴν Ἀλβανία πολιτικοὺς νὰ λένε ὅτι ἐμεῖς δὲν ἔχουμε ἴση μεταχείριση καὶ ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη, μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Ἀλβανῶν. Στὴν πραγματικότητα συμβαίνει ἀκριβῶς το ἀντίθετο» ἀνέφερε ὁ γιὸς τοῦ Μπελέρη. «Ὑφαρπάζουν περιουσίες στὴ Χειμάρρα καθὼς εἶναι πόλος τουριστικῆς ἀνάπτυξης καὶ μαύρου χρήματος. Ἡ ἀξία τῆς γῆς ἔχει ἀνέβει κατακόρυφα. Στὴ Χειμάρρα ἐπίσης ἔχουμε ἕνα πρόβλημα μὲ τοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας. Λόγῳ τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος κανεὶς δὲν ἔχει τίτλους ἰδιοκτησίας καὶ ὑπάρχει θολὴ κατάσταση στὸ περιουσιακό», ἐπισημαίνει ὁ γιός του Φρέντη Μπελέρη καὶ προσθέτει: «Ἐκμεταλλεύονται, ὑφαρπάζουν τὶς περιουσίες τῶν ντόπιων κατοίκων, χαρακτηρίζονται ἐπιχειρηματίες, ὀλιγάρχες, φίλοι τῆς κυβέρνησης ὡς στρατηγικοὶ ἐπενδυτές. Μάλιστα, ἀνάμεσά τους ἔχει κατηγορηθεῖ καὶ ἡ πρώην ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, μὲ τὴν ὁποία ἐμεῖς συνομιλήσαμε γιὰ τὴν ὑπόθεση Μπελέρη».