Η στρατηγική του Ευρωσυστήματος για τα μετρητά Μέρος 1

Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα : Έχουμε δεσμευτεί να διαφυλάσσουμε τα μετρητά και να διασφαλίζουμε ότι το δημόσια εκδιδόμενο χρήμα θα αποτελεί πάντα επιλογή για τη διενέργεια πληρωμών.

Τα μετρητά είναι σημαντική συνιστώσα της ελευθερίας σας να επιλέγετε πώς κάνετε τις πληρωμές σας και είναι ουσιώδη για τη χρηματοπιστωτική ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της στρατηγικής μας για τα μετρητά είναι να διασφαλίζουμε ότι εξακολουθούν να είναι ευρέως διαθέσιμα και αποδεκτά τόσο ως μέσο πληρωμής όσο και ως μέσο αποθήκευσης αξίας.

Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ αποτελούν νόμιμο χρήμα στη ζώνη του ευρώ και τα μετρητά είναι η μόνη μορφή δημόσια εκδιδόμενου χρήματος στο οποίο μπορούν όλοι να έχουν άμεση πρόσβαση. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες – γνωστές ως το Ευρωσύστημα – έχουν τη θεμελιώδη αρμοδιότητα, μαζί με τον τραπεζικό τομέα, να εξασφαλίζουν την ομαλή παροχή μετρητών και να διευκολύνουν τη χρήση μετρητών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για τις πληρωμές τους.

Διατηρούμε τα τραπεζογραμμάτια ασφαλή και βιώσιμα

Εξασφαλίζουμε ότι τα τραπεζογραμμάτια παράγονται και χρησιμοποιούνται με ασφάλεια, ερευνώντας και ελέγχοντας τις δυνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων ευρώ στη δημόσια υγεία.

Έρευνα όπως η μελέτη περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος μάς επιτρέπει να διασφαλίζουμε ότι τα μετρητά παραμένουν όσο το δυνατόν πιο βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται βοηθώντας μας να εντοπίσουμε ευκαιρίες για την περαιτέρω μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τραπεζογραμματίων μέσω νέων τεχνολογιών και διαδικασιών.

ecb.europa.eu