Γραβάνης συναινεί στον ολοκληρωτισμό: «Σκληρές αλλά αναγκαίες οι εικόνες στην Σανγκάη…»

Τελικά, κάποιοι «ειδικοί» ορέγονται τις απάνθρωπες και ολοκληρωτικού τύπου μεθόδους της Σαγκάης…
Ο άθεος αλλά ειλικρινής Bertrand Russell (Nόμπελ Λογοτεχνίας, 1950) πριν αρκετές δεκαετίες είχε γράψει: «Η επιστημονική κοινωνία του μέλλοντος θα είναι μια κοινωνία όπου η παρόρμηση της δύναμης θα κυριαρχεί πάνω στην παρόρμηση της αγάπης, κι αυτή θα είναι η ψυχολογική πηγή των ωμοτήτων που υπάρχει κίνδυνος να επιδείξει. Η επιστήμη, που άρχισε σαν αναζήτηση της αλήθειας, γίνεται ασυμβίβαστη με την φιλαλήθεια, μια που η απόλυτη φιλαλήθεια τείνει ολοένα και περισσότερο προς τον πλήρη επιστημονικό σκεπτικισμό».