Γέρων Εφραιμ: Η ψυχή χριστιανού που δεν παίρνει την Αγίαν Τροφήν από τον Άγιο Ποτήριο αρχίζει να καταπίπτει και έτσι τα μικρόβια της αμαρτίας να ισχύουν…

Για να σκεφτούμε λίγο και να δούμε…τι Τροφή είναι που παίρνουμε…οσάκις παίρνουμε την Αγία Κοινωνία…

εάν δεν πάρουμε υλική τροφή…

αρχίζει ο οργανισμός μας να πέφτει…

να χάνει δυνάμεις…να παθαίνει καθίζηση…

και να γίνεται ένα πρόσφορο έδαφος μικροβίων και ασθενείας…

ο άνθρωπος, ο Χριστιανός Ορθόδοξος…

που δεν παίρνει την Αγίαν Τροφήν…

από τον Άγιον Ποτήριο…

εάν δεν τρέφεται κανονικά…

αρχίζει ο ψυχικός οργανισμός…

να καταπίπτει και έτσι τα μικρόβια…

της αμαρτίας να ισχύουν…

και να απειλούν την πνευματική υγεία…

της ψυχής που συνεχίζεται μετά θάνατον…

αιώνια εις την δόξαν του Θεού.