Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης: Δίκαιο το αίτημα των συνδημοτών μας υγειονομικών να επανέλθουν στις θέσεις εργασίας τους

Προς :

  • ΚΕΔΕ
  • Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη
  • Υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη
  • Διοικήτρια Νοσοκομείου Ξάνθης κ. Ελένη Ροφαέλα
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ξάνθης

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στη συνεδρίαση τής 30-6-2022, ασχολήθηκε με το ζήτημα της άρσης αναστολής εργασίας των υγειονομικών.

Μετά από διαλογική συζήτηση που διεξήχθη, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έκδοση ψηφίσματος και την αποστολή του, στην ΚΕΔΕ, στον Υπουργό Υγείας, στον Υπουργό Εργασίας, στη Διοίκηση  του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και στα τοπικά ΜΜΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης, λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική κατάσταση τής χώρας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα και τα έκτακτα μέτρα προστασίας τής δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τού κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022, καθώς επίσης και το αριθμ.πρωτ.14868/27-6-2022 αίτημα ψηφίσματος συνδημοτών μας του υγειονομικού κλάδου που έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους από 1-9-2021, αποφάσισε τα εξής:

Συντάσσεται με τις οδηγίες και συστάσεις της επιστημονικής κοινότητας, των αρμόδιων υγειονομικών αρχών και των αρμοδίων φορέων της κεντρικής διοίκησης, αναφορικά με την συνεχή τήρηση των μέτρων προστασίας και του προγράμματος εμβολιασμού τού γενικού πληθυσμού και ιδιαιτέρως των ευπαθών ομάδων αυτού.

Θεωρεί απολύτως δίκαιο το αίτημα των συνδημοτών μας να επανέλθουν στις θέσεις εργασίας τους (και σύμφωνα πάντα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14.06.2022 ΚΥΑ).

Λαμβάνοντας υπόψη, τη δεινή οικονομική και ψυχολογική κατάσταση, που βιώνουν οι εργαζόμενοι υγειονομικοί (σε καθεστώς αναστολής) και οι οικογένειές τους, καθώς, καλούνται να αντιμετωπίσουν με άγχος και ανασφάλεια τη συνεχώς επιδεινούμενη οικονομική τους κατάσταση, με τον χρόνο αναστολής τους να έχει ξεπεράσει κάθε λογικό όριο, τασσόμεθα με την άρση αναστολής εργασίας τους, πιστεύοντας ότι αυτό αμβλύνει τις ανισότητες, κινείται στα πλαίσια του δικαίου και ταυτόχρονα ενισχύει το ΕΣΥ με έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

                              Για το Δημοτικό Συμβούλιο

       Ο πρόεδρος

       Ιωάννης Μπούτος