COVID – 19: Ἔρχεται τὸ «ἐμβόλιο – ταυτότητα»;

Ἀπόσπασμα ἀνάρτησης στὸ Instagram 
του Ρόμπερτ Κένεντυ Τζούνιορ*, 9 – 4 – 2020 

 

Μετάφραση: Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος 
Ἦρθε ἡ ὥρα ὁ Μπὶλ Γκέιτς νὰ μετατρέψει τὴν οἰκονομικὴ καὶ τεχνολογική του δύναμη σὲ πολιτική. Μένει νὰ δοῦμε ἂν τὸ ἐμβόλιο ποὺ ὑπόσχεται μὲ ἐνσωματωμένο τσιπάκι –ταυτότητα θὰ ἐπιβληθεῖ. Ὅλα θὰ ἐξαρτηθοῦν ἀπὸ τὴ διάρκεια καὶ τὴ θνησιμότητα τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. 
Τὰ ἐμβόλια, γιὰ τὸν Μπὶλ Γκέιτς, εἴναι μια στρατηγικὴ φιλανθρωπία ποὺ τροφοδοτεῖ τὶς πολυάριθμες ἐπιχειρήσεις τοῦ τὶς σχετιζόμενες μὲ ἐμβόλια (μαζὶ μὲ τὴ φιλοδοξία τῆς Microsoft νὰ ἐλέγχει μία παγκόσμια ἑταιρεία ἐμβολίων – ταυτοτήτων [vac ID]) καὶ τοῦ δίνει δικτατορικὸ ἔλεγχο στὴν παγκόσμια πολιτικὴ ὑγείας – τὴν αἰχμὴ τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ νεοϊμπεριαλισμοῦ. 
Ἡ ἐμμονὴ τοῦ Γκέιτς μὲ τὰ ἐμβόλια φαίνεται νὰ τροφοδοτεῖται ἀπὸ μία μεσαιωνικὴ πεποίθηση ὅτι προορίζεται νὰ σώσει τὸν κόσμο μέσω τῆς τεχνολογίας καὶ ἀπὸ μία μεγαλομανῆ βούληση νὰ …
πειραματίζεται μὲ τὴ ζωὴ ἄλλων ἀνθρώπων. 
 
Ὑποσχόμενος τὴν ἐξάλειψη τῆς πολιομυελίτιδας μὲ 1,2 δισεκ. δολάρια, ὁ Γκέιτς ἀνέλαβε τὸν ἔλεγχο τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλευτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἰνδίας (NAB) καὶ ἐπέβαλε τὴ χορήγηση 50 ἐμβολίων κατὰ τῆς πολιομυελίτιδας (ἀντὶ γιὰ 5) σὲ κάθε παιδὶ μικρότερο τῶν 5 ἐτῶν. Ἰνδοὶ γιατροὶ κατηγοροῦν τὸν κ. Γκέιτς ὅτι μὲ τὴν ἐκστρατεία τοῦ προκάλεσε μία καταστροφικὴ ἐπιδημία πολιομυελίτιδας μὲ 496.000 παράλυτα παιδιὰ μεταξὺ 2000 καὶ 2017. Τὸ 2017, ἡ ἰνδικὴ κυβέρνηση ἔθεσε τέλος στὸ πρόγραμμα ἐμβολιασμῶν τοῦ κ. Γκέιτς καὶ ἀπέκλεισε τὸν τελευταῖο καὶ τοὺς φίλους του ἀπὸ τὸ NAB. Ἔκτοτε, ὁ ρυθμὸς τῆς παράλυσης λόγω τῆς πολιομυελίτιδας μειώθηκε ραγδαία. Τὸ 2017, ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας παραδέχτηκε διστακτικὰ ὅτι ἡ παγκόσμια ἔξαρση πολιομυελίτιδας ὀφείλεται κυρίως στὸ στέλεχος τοῦ ἐμβολίου, ποὺ σημαίνει ὅτι προῆλθε ἀπὸ τὸ πρόγραμμα ἀνοσοποίησης τοῦ Γκέιτς. Οἱ τρομακτικὲς ἐπιδημίες στὸ Κονγκό, τὶς Φιλιππίνες καὶ τὸ Ἀφγανιστᾶν συνδέονται ὅλες μὲ τὰ ἐμβόλια Γκέιτς. Τὸ 2018, τὰ τρία τέταρτα τῶν περιπτώσεων πολιομυελίτιδας παγκοσμίως προῆλθαν ἀπὸ ἐμβόλια Γκέιτς. 
 
Τὸ 2014, τὸ Ἵδρυμα Γκέιτς χρηματοδότησε δοκιμὲς πειραματικῶν ἐμβολίων κατὰ τοῦ HPV [Ἰοῦ Ἀνθρώπινων Θηλωμάτων], ποὺ ἀναπτύχθηκαν ἀπὸ τὴν GSK καὶ τὴ Merck, σὲ 23.000 νεαρὰ κορίτσια σὲ ἀπομακρυσμένες ἰνδικὲς ἐπαρχίες. Περίπου 1.200 ἀπὸ αὐτὰ ὑπέφεραν ἀπὸ σοβαρὲς παρενέργειες, κυρίως αὐτοάνοσες διαταραχὲς καὶ διαταραχὲς γονιμότητας. Ἑπτὰ πέθαναν. Οἱ ἔρευνες τῆς ἰνδικῆς κυβέρνησης ὁδήγησαν σὲ κατηγορίες κατὰ τῶν ἐρευνητῶν ποὺ χρηματοδοτοῦνταν ἀπὸ τὸν Γκέιτς γιὰ ἐκτεταμένες ἠθικὲς παραβιάσεις: πιέσεις στὶς εὐάλωτες χωρικὲς νὰ συμμετάσχουν στὸ πείραμα, ἐκφοβισμὸ τῶν γονέων, παραποίηση τῶν ἐντύπων συγκατάθεσης καὶ ἄρνηση παροχῆς ἰατρικῆς περίθαλψης σὲ τραυματισμένα κορίτσια. Ἡ ὑπόθεση ἐκκρεμεῖ σήμερα στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς χώρας. 
 
Τὸ 2010, τὸ Ἵδρυμα Γκέιτς χρηματοδότησε τὴ δοκιμὴ ἑνὸς πειραματικοῦ ἐμβολίου κατὰ τῆς ἐλονοσίας τῆς GSK, τὸ ὁποῖο σκότωσε 151 ἀφρικανικὰ βρέφη καὶ προκάλεσε σοβαρὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες, ὅπως παράλυση, ἔντονους σπασμοὺς καὶ ἐπιληπτικὲς κρίσεις, σὲ 1.048 ἀπὸ τὰ 5.049 παιδιὰ ποὺ δοκιμάστηκε. 
 
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς καμπάνιας τοῦ Γκέιτς MenAfriVac 2002 στὴν ὑποσαχάρια Ἀφρική, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Γκέιτς ἐμβολίασαν μὲ ἐξαναγκασμὸ χιλιάδες παιδιὰ τῆς Ἀφρικῆς κατὰ τῆς μηνιγγίτιδας. 50 μὲ 500 παιδιὰ παρουσίασαν παράλυση. Οἱ νοτιοαφρικανικὲς ἐφημερίδες διαμαρτυρήθηκαν: “Εἴμαστε ἰνδικὰ χοιρίδια γιὰ τοὺς κατασκευαστὲς φαρμάκων”. 
 
Ὁ πρώην ἐπικεφαλῆς οἰκονομολόγος τοῦ Νέλσον Μαντέλα, ὁ καθηγητὴς Πάτρικ Μπόντ, περιγράφει τὶς φιλανθρωπικὲς πρακτικές του Γκέιτς ὡς “ἀδίστακτες” καὶ “ἀνήθικες”. 
 
Τὸ 2010, ἡ Γκέιτς δεσμεύτηκε νὰ δώσει 10 δισεκ. δολάρια στὸν ΠΟΥ, ὑποσχόμενος νὰ μειώσει τὸν πληθυσμό, ἐν μέρει, μὲ νέα ἐμβόλια. Ἕνα μήνα ἀργότερα, ὁ κ. Γκέιτς δήλωσε σὲ ὁμιλία του σὲ συνέδριο Ted Talk ὅτι τὰ νέα ἐμβόλια “θὰ μποροῦσαν νὰ μειώσουν τὸν πληθυσμό”. Τὸ 2014, ἡ Ἕνωση Καθολικῶν Ἰατρῶν τῆς Κένυας κατηγόρησε τὸν ΠΟΥ γιὰ χημικὴ ἀποστείρωση ἑκατομμυρίων γυναικὼν ἀπὸ τὴν Κένυα διστακτικῶν νὰ συμμετάσχουν σὲ μία πλαστὴ ἐκστρατεία ἐμβολιασμοῦ κατὰ τοῦ «τετάνου». 
 
Ἀνεξάρτητα ἐργαστήρια ἔχουν βρεῖ τὴ συνταγὴ στειρότητας σὲ κάθε ἐμβόλιο ποὺ δοκιμάστηκε. Ἀφοῦ ἀρνήθηκε τὶς κατηγορίες, ὁ ΠΟΥ παραδέχτηκε τελικὰ ὅτι ἔχει ἀναπτύξει ἐμβόλια στειρότητας πρὶν μία δεκαετία καὶ πλέον. Παρόμοιες κατηγορίες ἐκτοξεύτηκαν ἀπὸ τὴν Τανζανία, τὴ Νικαράγουα, τὸ Μεξικὸ καὶ τὶς Φιλιππίνες. 
 
Μία μελέτη τοῦ 2017 (Morgensen et Al. 2017) διαπίστωσε ὅτι τὸ δημοφιλὲς DTP [τριπλὸ ἐμβόλιο κατὰ τῆς διφθερίτιδας, τοῦ τέτανου καὶ τῆς πολιομυελίτιδάς] του ΠΟΥ σκοτώνει περισσότερους Ἀφρικανοὺς ἀπὸ ὅ, τί οἱ ἀσθένειες ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι ἀποτρέπει. Τὰ ἐμβολιασμένα νεαρὰ κορίτσια παρουσιάζουν ποσοστὸ θνησιμότητας 10 φορὲς ὑψηλότερο ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν μὴ ἐμβολιασμένων παιδιῶν. Ὁ κ. Γκέιτς καὶ ὁ ΠΟΥ ἀρνήθηκαν νὰ ἀνακαλέσουν τὸ θανατηφόρο ἐμβόλιο ποὺ ἐπιβάλλει ο ΠΟΥ σὲ ἑκατομμύρια παιδιὰ τῆς Ἀφρικῆς κάθε χρόνο. 
 
Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς παγκόσμιας δημόσιας ὑγείας κατηγοροῦν τὸν κ. Γκέιτς ὅτι ἐκτρέπει τὴν ἀτζέντα της ΠΟΥ ἀπὸ προγράμματα ποὺ ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἀποτελεσματικὰ στὴν καταπολέμηση λοιμωδῶν νόσων: καθαρὸ νερό, ὑγιεινή, διατροφὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη. Ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχει ἐκτρέψει τοὺς πόρους τοῦ ὀργανισμοῦ γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὸ προσωπικό του φετίχ, δηλαδὴ ὅτι ἡ καλὴ ὑγεία ἀποκτᾶται μόνο μὲ σύριγγα. 
 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ χρήση τῆς φιλανθρωπίας του γιὰ τὸν ἔλεγχό του ΠΟΥ, τῆς UNICEF, τῆς GAVI** καὶ τῆς PATH***, ὁ κ. Γκέιτς χρηματοδοτεῖ ἰδιωτικὲς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες ποὺ παράγουν ἐμβόλια, καθὼς καὶ ἕνα τεράστιο δίκτυο ὁμάδων φαρμακευτικῆς βιομηχανίας οἱ ὁποῖες προωθοῦν ψεύτικες μελέτες, διεξάγουν ἐκστρατεῖες ἐπιτήρησης καὶ ψυχολογικὲς ἐνέργειες ἐναντίον ὅσων ἀμφισβητοῦν τὰ ἐμβόλια καὶ χρησιμοποιοῦν τὴ δύναμη καὶ τὰ χρήματα τοῦ κ. Γκέιτς γιὰ νὰ σιωπήσουν οἱ διαφωνοῦντες καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει ἀντίθετη ἄποψη. 
 
Στὶς πρόσφατες συνεχεῖς ἐμφανίσεις του στὴν Pharmedia, ὁ Γκέιτς φαίνεται ἱκανοποιημένος ποὺ ἡ κρίση τοῦ Covid-19 τοῦ δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπιβάλει τὰ προγράμματα ἐμβολιασμοῦ του τρίτου κόσμου σὲ ἀμερικανόπουλα. 
 
Ὁ συνιδρυτὴς τῆς Microsoft, Μπὶλ Γκέιτς θὰ προωθήσει ἐμφυτεύσιμες κάψουλες στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ μὲ “ψηφιακὰ πιστοποιητικὰ” ποὺ θὰ δείχνουν ποιοὶ ἐλέγχθηκαν γιὰ κορωνοϊὸ καὶ ποιοὶ ἐμβολιάστηκαν κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ. 
 
Ὁ 64χρονος μεγιστάνας τῆς τεχνολογίας καὶ σήμερα ὁ δεύτερος πλουσιότερος ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τὸ ἀποκάλυψε χθὲς σὲ μία συνάντηση “Ask me anything” τῆς Reddit, ἀπαντώντας σὲ ἐρωτήσεις σχετικὰ μὲ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ COVID -19. 
 
Ὁ Γκέιτς ἀπαντοῦσε σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο μποροῦν νὰ λειτουργήσουν οἱ ἐπιχειρήσεις διατηρώντας ταυτόχρονα μία κοινωνικὴ ἀπόσταση, καὶ δήλωσε ὅτι «θὰ χρειαστοῦν ἐνδεχομένως ἀριθμητικὰ πιστοποιητικὰ γιὰ νὰ δείξουμε ποιὸς θεραπεύτηκε ἢ ἔχει ἐλεγχθεῖ πρόσφατα ἢ ἔχει ἐλεγχθεῖ.» 
 
Τὰ «ψηφιακὰ πιστοποιητικὰ» ποὺ ἀνέφερε ὁ κ. Γκέιτς εἶναι «TATOUAGES QUANTUM – DOT» ἐμφυτεύσιμα στὸν ἄνθρωπο, στὰ ὁποῖα ἐργάζονται ἐρευνητὲς στὸ ΜΙΤ καὶ στὸ Πανεπιστήμιο Rice γιὰ τὴν κατάρτιση τοῦ μητρώου τῶν ἐμβολιασμῶν. Toν περασμένο Δεκέμβριο ἐπιστήμονες τῶν δύο Πανεπιστημίων ἀποκάλυψαν ὅτι ἐργάζονταν στὰ τατουὰζ μὲ κβαντικὰ σημεῖα κατόπιν αἰτήματος τοῦ Μπὶλ Γκέιτς νὰ λύσουν τὸ πρόβλημα τῆς ταυτοποίησης ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ. 
 
Τὰ τατουὰζ μὲ κβαντικὰ σημεῖα περιλαμβάνουν τὴν ἐφαρμογὴ μικροβελονῶν διαλυτῶν μὲ βάση τὸ σάκχαρο οἱ ὁποῖες περιέχουν ἕνα ἐμβόλιο καὶ φθορίζοντα “κβαντικὰ σημεῖα” μὲ βάση τὸ χαλκὸ ἐνσωματωμένα σὲ βιοσυμβατὲς κάψουλες στὴν κλίμακα τοῦ μικρὸν [1μ= 1 ἑκατομμυριοστό του μέτρου= 1 χιλιοστό του χιλιοστοῦ]. Μόλις οἱ μικρὸ-βελόνες διαλύονται κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα, ἀφήνουν τὰ ἐγκλωβισμένα κβαντικὰ σημεῖα τῶν ὁποίων τὰ σχέδια μποροῦν νὰ ἀναγνωρίζουν τὸ ἐμβόλιο ποὺ ἔχει χορηγηθεῖ. 
 
Τὰ τατουὰζ κβαντικῶν σημείων θὰ συμπληρωθοῦν πιθανότατα ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐκστρατεία τοῦ Μπὶλ Γκέιτς ποὺ ὀνομάζεται ID2020, ἕνα φιλόδοξο σχέδιο τῆς Microsoft γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος ἑνὸς καὶ πλέον δισεκατομμυρίου ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν χωρὶς ἐπίσημα ἀναγνωρισμένη ταυτότητα. 
 
Τὸ ID2020 ἐπιλύει αὐτὸ τὸ πρόβλημα μὲ τὴν ψηφιακὴ ταυτότητα. Σήμερα, ὁ πιὸ πρακτικὸς τρόπος γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς ψηφιακῆς ταυτότητας εἶναι εἴτε τὰ smartphones εἴτε τὰ ἐμφυτεύματα μικροτσὶπ RFID. Αὐτὴ ἡ τελευταία προσέγγιση θὰ εἶναι πιθανῶς αὐτὴ τοῦ Γκέιτς, ὄχι μόνο γιὰ λόγους σκοπιμότητας καὶ βιωσιμότητας, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἔξι καὶ πλέον χρόνια τώρα τὸ Ἵδρυμα Γκέιτς χρηματοδοτεῖ ἕνα ἄλλο σχέδιο ἐμφύτευσης μικροτσιπ σὲ ἀνθρώπους. Αὐτὸ τὸ σχέδιο, ποὺ ἐκτελεῖται ἐπίσης ἀπὸ τὸ MIT, προβλέπει την εμφύτευση μικροτσὶπ ποὺ θὰ ἐπιτρέπει στὶς γυναῖκες νὰ ρυθμίζουν τὶς ἀντισυλληπτικές τους ὁρμόνες, δηλαδή, τελικὰ τὸν ἔλεγχο τῶν γεννήσεων. 
 
Ὅσον γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ σχεδίου ID2020 ἡ Microsoft συνέπραξε μὲ ἄλλες τέσσερις ἑταιρεῖες, τὴν Accenture, τὴν IDEO, τὴ Gavi καὶ τὸ Ἵδρυμα Rockefeller. Τὸ ἔργο ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη καὶ ἐντάχθηκε στὴν πρωτοβουλία τῶν ΗΕ γιὰ ἀειφόρο ἀνάπτυξη. 
 
Θὰ εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε πῶς Μπὶλ Γκέιτς καὶ ID2020 θὰ ἐφαρμόσουν ὅλα αὐτά, ἐπειδὴ πολλοὶ Χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ – ἐντυπωσιακὸ – ἕνας αὐξανόμενος ἀριθμὸς Μουσουλμάνων Σιιτῶν, εἶναι πολὺ ἀντίθετοι μὲ τὴν ἰδέα τοῦ μικροτσὶπ καὶ ὁποιασδήποτε μορφῆς τεχνολογίας ταυτοποίησης μὲ ἐμφύτευση. Κάποιοι χριστιανοὶ βουλευτὲς καὶ πολιτικοὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες προσπάθησαν μάλιστα νὰ ἀπαγορεύσουν κάθε μορφὴ «ἀνθρώπινου» μικροτσίπ. 
 
Ἀλλά, ἀπὸ τὴν ἄλλη, αὐτὴ εἶναι ἡ ἰδεώδης εὐκαιρία γιὰ τὸν Μπὶλ Γκέιτς νὰ πραγματοποιήσει αὐτὰ τὰ σχέδια ἐπειδή, καθὼς ὁ κορωνοϊὸς συνεχίζει νὰ ἐξαπλώνεται καὶ ὅλο καὶ περισσότεροι ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πανδημία, τὸ εὐρὺ κοινὸ ἀποδέχεται ὅλο καὶ περισσότερο τὶς τεχνολογίες ἐπίλυσης προβλημάτων ποὺ θὰ συμβάλλουν στὴ συγκράτηση τοῦ ἰοῦ. 
 
To Event 201 ήταν μία «ἄσκηση προσομοίωσης πανδημίας» ποὺ ὀργάνωσε – λίγες μέρες πρὶν ξεσπάσει ἡ πανδημία – τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 τὸ Πανεπιστήμιο Χόπκινς, τὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ καὶ τὸ Ἵδρυμα Μπὶλ καὶ Μελίντα Γκέιτς, μὲ θέμα μία πανδημία κορωνοϊοὺ ποὺ θὰ προκαλοῦσε 65 ἐκ. νεκροὺς καὶ 10% οἰκονομικὴ ὕφεση. Κάποιοι δὲν προφητεύουν τὸ μέλλον ἀλλὰ μᾶλλον τὸ διαμορφώνουν!… 
 
Ὁ κύριος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο πολλοὶ Χριστιανοὶ καὶ μερικοὶ μουσουλμάνοι Σιίτες ἀντιτίθενται σὲ τεχνολογίες ταυτοποίησης μέσω ἐμφυτευμάτων, ὅσο καὶ ἂν χρήσιμες εἶναι γιὰ τὴν πρόληψη τῶν πανδημιῶν, εἶναι ἐπειδὴ πιστεύουν ὅτι αὐτὲς οἱ τεχνολογίες εἶναι τὸ «σφράγισμα τοῦ Σατανᾶ», ὅπως ἀναφέρεται στὴ Βίβλο καὶ σὲ ὁρισμένες προφητεῖες τοῦ Μαχντί. Στὴν Ἀποκάλυψη τῆς Βίβλου, ὅποιος δὲν ἔχει αὐτὸ τὸ “σφράγισμα” ἀπαγορεύεται νὰ ἀγοράζει ἢ νὰ πουλᾶ. 
 
Πέρυσι, τὸ Νοέμβριο, μία τεχνολογικὴ ἑταιρεία μὲ ἕδρα τὴ Δανία, ἡ ὁποία εἶχε συμβόλαια γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐμφυτευμάτων μικροτσὶπ γιὰ τὴ δανικὴ κυβέρνηση καὶ τὸ [πολεμικὸ] Ναυτικὸ τῶν Η.Π.Α., ἀναγκάστηκε νὰ ἀκυρώσει τὴν κυκλοφορία τοῦ ὑποτιθέμενου “ἐπαναστατικοῦ” ἐμφυτεύματος μικροτσίπ, μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπίθεση χριστιανῶν ἀκτιβιστῶν στὰ γραφεῖα της στὴν Κοπεγχάγη. 
 
Σὲ αὐτὴ τὴ συνέντευξη στὸ CBSNews, ὁ Μπὶλ Γκέιτς λέει ὅτι οἱ μαζικὲς δημόσιες συγκεντρώσεις δὲν θὰ μᾶς ἀποτρέψουν ἀπὸ τὸ νὰ πραγματοποιήσουμε μαζικὸ ἐμβολιασμό. Τὸ ἐνσωματωμένο τσίπ, ποῦ θὰ δείχνει ὅτι ἕνα ἄτομο εἶναι ἐμβολιασμένο, θὰ εἶναι ἡ προϋπόθεση τῆς μελλοντικῆς πρόσβασης σὲ δημόσιους χώρους, σύμφωνα μὲ αὐτόν; 
 
*Ὁ Ρόμπερτ Κένεντυ Τζούνιορ εἶναι γιὸς τοῦ δολοφονηθέντος γερουσιαστῆ Ρόμπερτ Κένεντυ καὶ ἀνεψιὸς τοῦ Προέδρου Τζῶν Κένεντυ. Ἀσκεῖ τὴ δικηγορία. 
 
**Η GAVI (Παγκόσμια Συμμαχία γιὰ Ἐμβόλια καὶ Ἀνοσοποίηση) εἶναι μία συνεργασία του ΠΟΥ, τῆς UNICEF, τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας καὶ τοῦ Ἱδρύματος Μπὶλ & Μελίντα Γκέιτς μὲ στόχο τὴν ταχύτερη πρόσβαση τῶν παιδιῶν τῶν φτωχῶν χωρῶν στὸν ἐμβολιασμό. 
 
***Η PATH, ὅπως ὑποστηρίζει ἡ ἴδια, εἶναι μία παγκόσμια ὁμάδα καινοτόμων ποὺ συμβουλεύουν καὶ συνεργάζονται μὲ δημόσιους ὀργανισμούς, ἐπιχειρήσεις, ὁμάδες βάσης καὶ ἐπενδυτὲς γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν πιὸ πιεστικῶν προκλήσεων στὸν κόσμο γιὰ τὴν ὑγεία. Στὰ λόγια, ὅλα καλὰ καὶ ἅγια… 
 
Πηγή: https://reseauinternational.net/bill-gates-en-premiere-ligne-dans-la-course-au-vaccin-et-le-pucage-des-populations/ 
 
Μετάφραση: Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος