Αββάς Ναζάριος του Βαλαάμ: Θεία Λειτουργία και συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια