Αποκάλυψη των Νew York Times: Το CDC «φούσκωσε» υπερβολικά τις πιθανότητες μετάδοσης του κορωνοϊού σε εξωτερικούς χώρους!

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) υπερέβαλαν ως προς την πιθανότητα μετάδοσης του κοροναϊού σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times (NYT).

Το CDC ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι η πλειονότητα της μετάδοσης του COVID-19 συμβαίνει σε εσωτερικούς χώρους, ενώ «λιγότερο από το 10% της μετάδοσης αποδεικνύεται» να συμβαίνει σε εξωτερικούς χώρους. Οι NYT, ωστόσο, ανέφεραν ότι ο αριθμός αυτός είναι παραπλανητικός και βασίζεται σε λανθασμένη ταξινόμηση του τρόπου με τον οποίο μεταδίδονται ορισμένα κρούσματα του ιού.

Ο ιολόγος στο Πανεπιστήμιο του St. Andrews Dr. Muge Cevik δήλωσε ότι ο αριθμός «φαίνεται να είναι μια τεράστια υπερβολή», σύμφωνα με τους NYT.

Οι NYT αναφέρουν ότι η μετάδοση στην ύπαιθρο φαίνεται να είναι μικρότερη του 1% και θα μπορούσε να είναι ακόμη και μικρότερη του 0,1%. Η μετάδοση που συμβαίνει σε εξωτερικούς χώρους είναι συνήθως αποτέλεσμα των πολυσύχναστων χώρων, σύμφωνα με την έκθεση. Ο ισχυρισμός του CDC ότι η μετάδοση του COVID-19 είναι μικρότερη από 10% φέρεται να είναι «παραπλανητικός».

«Δεν υπάρχει ούτε μία καταγεγραμμένη μόλυνση από το Covid πουθενά στον κόσμο από περιστασιακές αλληλεπιδράσεις σε εξωτερικούς χώρους, όπως το να περνάς κάποιον στο δρόμο ή να τρως σε ένα κοντινό τραπέζι», αναφέρουν οι NYT.

Η μέθοδος που χρησιμοποίησε το CDC για να καταλήξει στον αριθμό 10% φέρεται να είναι στρεβλή, καθώς βασίζεται σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων μετάδοσης σε εξωτερικούς χώρους που συνέβησαν σε εργοτάξια στη Σιγκαπούρη. Μια μελέτη που αναφέρεται στην έκθεση διαπίστωσε ότι μόλις 95 περιπτώσεις από τις 10.926 περιπτώσεις παγκοσμίως ήταν περιπτώσεις μετάδοσης σε εξωτερικούς χώρους, με τις 95 περιπτώσεις να προέρχονται από εργοτάξια στη Σιγκαπούρη.

Μια άλλη μελέτη που επικαλούνται οι NYT διαπίστωσε ότι τέσσερα από τα 103 κρούσματα ταξινομήθηκαν ως περιστατικά μετάδοσης σε εξωτερικούς χώρους και τα τέσσερα κρούσματα προέρχονταν από εργοτάξια της Σιγκαπούρης. Η δεύτερη μελέτη σημείωσε, ωστόσο, ότι «τα υπάρχοντα στοιχεία υποστηρίζουν την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι ο κίνδυνος μετάδοσης του SARS-CoV-2 είναι μικρότερος σε εξωτερικούς χώρους».

Οι NYT εξηγούν ότι τα στοιχεία από τη Σιγκαπούρη προέρχονται από μια κυβερνητική βάση που δεν εντάσσει τις περιπτώσεις εργοταξίων στην κατηγορία της εξωτερικής μετάδοσης.

«Δεν το ταξινομήσαμε ανάλογα με τους εξωτερικούς ή τους εσωτερικούς χώρους», δήλωσε στους NYT ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Yap Wei Qiang. «Θα μπορούσε να είναι μετάδοση σε χώρο εργασίας, όπου συμβαίνει σε εξωτερικό χώρο στο εργοτάξιο, ή θα μπορούσε επίσης να έχει συμβεί σε εσωτερικό χώρο εντός του εργοταξίου».

Άλλες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι το ποσοστό μετάδοσης σε εξωτερικούς χώρους θα μπορούσε να είναι πολύ χαμηλότερο από το 10%, με μια μελέτη από την Ιρλανδία «η οποία φαίνεται να ήταν πιο ακριβής ως προς τον ορισμό του εξωτερικού χώρου», τοποθετώντας τη μετάδοση σε εξωτερικούς χώρους στο 0,1%, σύμφωνα με την έκθεση.

Μια άλλη μελέτη από την Κίνα διαπίστωσε ότι από τα 7.324 κρούσματα, μόνο ένα ήταν αποτέλεσμα μετάδοσης στην ύπαιθρο.

Το CDC δήλωσε αργότερα στους NYT ότι το ποσοστό του 10% είναι «μια συντηρητική εκτίμηση από μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση εργασιών με κριτές» και ότι «τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας υποστηρίζουν την υπόθεση ότι ο κίνδυνος μετάδοσης σε εξωτερικούς χώρους είναι χαμηλός».

Πηγή