Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -104-

 

104 

δέν ὑ­πο­τάσ­σε­ται ὁ νοῦς (στόν Θεό), ἄν δέν ὑ­πο­τα­γῆ σ᾿ Αὐ­τόν τό σῶ­μα. Ἡ βα­σι­λε­ί­α τοῦ νοῦ εἶ­ναι ἡ στα­ύ­ρω­ση τοῦ σώ­μα­τος καί δέν ὑ­πο­τάσ­σε­ται ὁ νοῦς στόν Θεό, ἄν δέν ὑ­πο­τα­γῆ τό αὐ­τε­ξο­ύ­σιον στήν λο­γι­κή (σκέ­ψη τῆς δι­α­νο­ί­ας). (ΙΣΤ΄,58). 

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα