Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -103-

 

103 

δύο τρό­ποι ὑ­πάρ­χουν γιά νά ἀ­νε­βῆ ὁ ἄν­θρω­πος στόν Σταυ­ρό· ὁ ἕ­νας εἶ­ναι ἡ στα­ύ­ρω­ση (νέ­κρω­ση πα­θῶν) τοῦ σώ­μα­τος καί ὁ δε­ύ­τε­ρος ἡ ἄ­νο­δος στήν θε­ω­ρί­α (τοῦ Θε­οῦ). (ΙΣΤ΄,58). 

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα