ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΤΕ ΚΑΙ ΝΥΝ”

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας