Βόρειος Ήπειρος, Μακεδονία και τα επίκαιρα διδάγματα των εθνικών επετείων

Κυριακή 23 Οκτωβρίου. Ομιλητής: Κωνσταντίνος Χολέβας – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ