5 Ἰουνίου 1825 – Ἡ μάχη τῆς Δραμπάλας

Τό χωριό Ἄκοβος βρίσκεται στή περιοχή τῆς Φαλαισίας στό δῆμο Μεγαλόπολης τῆς Ἀρκαδίας. Βορειοδυτικά του χωριοῦ σέ ἀπόσταση 4 χλμ. ὑπάρχει τό ἱστορικό ὕψωμα τῆς Δραμπάλας ὅπου στίς 5-7 Ἰουνίου 1825 διεξήχθη ἡ ὁμώνυμη μάχη μεταξύ των στρατευμάτων τοῦ Ἰμπραήμ καί τῶν ὁπλαρχηγῶν τῆς Πελοποννήσου ὑπό τήν ἀρχηγία τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Γιά τά γεγονότα τῆς μάχης ὑπάρχουν πολλές ἱστορικές ἀναφορές στά ἀπομνημονεύματα τοῦ Κολοκοτρώνη, στά ἀπομνημονεύματα τοῦ Φωτάκου, στά ἀπομνημονεύματα τοῦ καπετάν Γεώργιου Γεωργαντᾶ (Ἀκοβίτης ὁπλαρχηγός), στά Ἀκοβιτικά Νέα, στό βιβλίο “Ἡ ἱστορία τῆς Φαλαισίας” ὅσο καί σέ ἄλλα παλαιότερα ἱστορικά συγγράμματα.

Ἡ μάχη τῆς Δραμπάλας στήν ὁποία ἀναμετρήθηκαν γιά πρώτη φορά ὁ Ἰμπραήμ καί ὁ Κολοκοτρώνης, ἦταν ἀπό τίς φονικότερες καί σκληρότερες τοῦ ἀγώνα. Πολλοί ἱστορικοί ὑποστηρίζουν ὅτι ἦταν καί ἡ τελευταία μάχη “ἐκ τοῦ συστάδην” μεταξύ Ἑλλήνων καί Ὀθωμανῶν. Ἡ σπουδαιότητα τῆς μάχης τῆς Δραμπάλας ἔγκειται στό ὅτι ἔγινε ἀμέσως μετά τίς καταστρoφικές ἧττες τῶν Ἑλλήνων στή Σφακτηρία, στό Κρεμμύδι καί στό Μανιάκι καί ἔδωσε στούς Ἕλληνες χρόνο νά ἀνασυνταχθοῦν, ἑδραίωσε τήν πεποίθηση ὅτι ὁ Ἰμπραήμ δέν ἦταν πιά ἀνίκητος καί ὁδήγησε στήν νικηφόρα μάχη τῶν Ἑλλήνων στούς Μύλους.

Παρακολουθήστε την 3D παρουσίαση διάρκειας 16 λεπτών όλα τα γεγονότα της ιστορικής αυτής μάχης. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από τον Μηχανικό Η/Υ Χριστόπουλο Δημήτριο.

Σύλλογος Ἀκοβιτῶν Ἀθήνας – Πειραιᾶ  “Ὁ Ἅγιος Γεώργιος”