Ο ΘΕΟΣ ΣΕ ΘΕΛΕΙ ΟΛΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ, Θεσσαλονίκη 16 Σεπτεμβρίου 2012