ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ=ΕΛΛΗΝΕΣ

ΤΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ;

      Το 1631 τυπώθηκε από τον Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ, “Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας “. θεωρείται ως ένα από τα πιο σπάνια διασωζόμενα Ιστορικά βιβλία του 17ου αι. και το οποίο περιέχει την ιστορία από “κτίσεως κόσμου” μέχρι της “αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως“.
      Το βιβλίο στηρίχθηκε σε χειρόγραφο του…
 “Απόστολου Τζηγαρά εξ Ιωαννίνων” και σώζεται στο πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

      Στη σελίδα 145 (ρμε΄), ο Ιωάννης γίνεται αναφορά και στην βασιλεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την οποία αναφέρεται:
“Τέλος της τω Περσών Βασιλείας. Βασιλείας αρχή Ελλήνων και όθεν ήρξαντο” .
     Δηλαδή μετά το τέλος της Βασιλείας των Περσών έχουμε την έναρξη της εποχής κατά την οποίαν εβασίλευσαν εφ’εξής οι Έλληνες (το σημείο από το οποίο άρχισαν αυτοί να άρχουν)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ο συγγραφέας αναφέρει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δηλητηριάστηκε, σε άλλο πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα, αναφέρεται στον διάδοχο του Μ. Αλεξάνδρου Πτολεμαίο και στις διαπραγματεύσεις του με τους Εβραίους σοφούς, από τους οποίους ζητούσε να του παραδώσουν τα 5 ιερά βιβλία του Μωυσή. Οι Εβραίοι τον παραπλάνησαν και του έστειλαν άλλα εβραϊκά κείμενα, αλλά το ενδιαφέρον είναι το υπογραμμισμένο: ότι ο Πτολεμαίος άκουσε κι έμαθε ότι οι Εβραίοι είναι “γένος πολύ ευσεβές και άγιο” και θα ήθελε να έχει τα βιβλία για να επωφεληθεί από αυτά το γένος του, δηλαδή “εις το γένος μου των ελλήνων”, έγραφε στους Εβραίους άρχοντες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      “Ο βασιλεύς (Πτολεμαίος) εχάρη -λέει το ιστορικό κείμενο- πλην όμως ήσαν εβαραϊκά τα γράμματα…” και προτείνει “να σας στείλουν και διδασκάλους οπού να τα εξηγήσουν εις την ελληνικήν γλώσσαν” και παρακάτω “κι εγώ να βάλω ειδικούς μας ανθρώπους έλληνας να τα γράψουν…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι οι Μακεδόνες, θεωρούσαν εαυτούς ‘Ελληνες, ομιλούσαν και έγραφαν μια γλώσσα που την ονόμαζαν ελληνική και θεωρούσαν τα βασίλειά τους ελληνικά.

Τι άλλη απόδειξη θέλουν οι Σλάβοι και οι λιγοστοί οπαδοί των ανοησιών τους στην Ελλάδα, για να καταλάβουν ότι Μακεδόνες=Έλληνες κι ότι δεν γίνεται να είσαι Μακεδόνας και να μην είσαι Έλληνας !

taxalia.blogspot.com