ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Ματθ. 4:16)

Υπό Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αντινόης

k.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 

«Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα και τοις καθημένοις εν χώρᾳ και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτοίς.

 

            Η ανθρωπότητα, μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων, βρέθηκε μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας και την τυραννία του θανάτου. Ο νους του ανθρώπου σκοτίστηκε και η συνείδησή του αιχμαλωτίστηκε στα πάθη. Ο άνθρωπος από βασιλέα της κτίσεως βρέθηκε υπόδουλος στις αμαρτωλές επιθυμίες. Τον περιβάλει ένα αδιαπέραστο σκοτάδι, που τον τυφλώνει και ώρα με την ώρα, ημέρα με την ημέρα, χρόνο με τον χρόνο, γενεά με γενεά, απομακρύνεται προοδευτικά όλο και περισσότερο από τον Δημιουργό του.

            Το σκοτάδι της αγνωσίας του αληθινού Θεού κυριαρχεί. Κανένας δεν γνωρίζει για τον Ένα και Αληθινό Θεό. Ο άνθρωπος στράφηκε στη λατρεία των κτιστών. Θεοποιεί τα φυσικά φαινόμενα και ανθρωποποιεί τις δυνάμεις της φύσεως, ώστε να μοιάζουν μ’ αυτόν τον ίδιο.

            Μέσα σ’ αυτό το σκοτάδι της αγνωσίας του Θεού, ο άνθρωπος αποδείχθηκε ανίκανος να απελευθερωθεί. Έτσι, παρέμεινε μέσα σ’ ένα πνευματικό σκοτάδι και κάτω από σκιά του θανάτου για εκατομμύρια χρόνια.

            Μέσα σ’ αυτή την απελπιστική κατάσταση, ο άνθρωπος δεν αφέθηκε εγκαταλειμμένος. Ο Δημιουργός του κόσμου και του ανθρώπου από αγάπη προς τον άνθρωπο φρόντισε για να απελευθερώσει το πλάσμα Του. Ο Θεός Πατέρας στέλνει τον Υιό Του στον κόσμο, όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι’ Αυτού. Όσοι εκ των ανθρώπων πιστέψουν στον Υιό του Θεού, αυτοί και θα κληρονομήσουν την Ουράνια Βασιλεία.

            Μέσον του Υιού του Θεού, ο άνθρωπος γνωρίζει τον Αληθινό Θεό. Το σκοτάδι της αγνωσίας απομακρύνεται και η πίστη στον Υιό του Θεού προσφέρει ζωή αιώνιο. Διότι, ο Χριστός είναι η Πηγή της Ζωής, είναι η Αυτο-Ζωή, είναι η μόνη πραγματική και αληθινή Ζωή.