ΚΑΤΑΜΑΤΑ

Ἀνώνυμου  Ἕλληνα

           Τὰ ἐπιστημονικῶς καθοδηγούμενα Μέσα Μαζικῆς Ἐπιρροῆς (ΜΜΕ) προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν σύγχυση καὶ ἀποπροσανατολισμὸ στὰ μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ καλύψουν ἔτσι τοὺς ἐνόχους αὐτῆς τῆς τρομερῆς κρίσης ποὺ περνάει ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ Ἕλληνες. Νομίζω εἶναι ἀπαραίτητο νὰ κρατήσουμε στὸ μυαλὸ μας μερικὲς βασικὲς ἀλήθειες καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε στὴν προπαγάνδα μας νὰ μᾶς βυθίσει στὸ ψέμα. Τὸ ψέμα πρέπει νὰ ἀντιλέγεται, ἀλλιῶς γίνεται τρέλα. Μόνο ἡ ἀλήθεια μπορεῖ νὰ μᾶς σώσει.  

            Αὐτοὶ τὰ ἔφαγαν ἐμεῖς πληρώνουμε. Ἐμεῖς εἴμαστε τὰ κορόιδα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ‘ξύπνιοι’. Ἐμεῖς δουλεύουμε καὶ αὐτοὶ τρῶνε τὰ ἕτοιμα. Ἐμεῖς πληρώνουμε φόρους καὶ γεμίζουμε τὰ ταμεῖα τοῦ κράτους, αὐτοὶ τοὺς ‘διαχειρίζονται’… μαζὶ μὲ τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους μας. Ἐμεῖς εἴμαστε ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ αὐτοὶ εἶναι οἱ κομματάνθρωποι ποὺ τοὺς ψηφίζουμε νὰ μᾶς κυβερνήσουν.

           Ἔφαγαν τὶς συντάξεις μας. Λήστεψαν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα (ΙΚΑ, κλπ ). Ἔστησαν τὸ κόλπο τοῦ χρηματιστηρίου. Ἡ μεγαλύτερη ὀργανωμένη ληστεία τοῦ λαοῦ ποὺ ἔγινε στὶς μέρες μας. Μᾶς δούλεψαν κανονικά. Ὅλα τὰ ραδιόφωνα, ὅλες οἱ ἐφημερίδες, ὅλη τὴν ἡμέρα μιλοῦσαν συνέχεια γιὰ τὸ χρηματιστήριο… μᾶς ἔψηναν νὰ ‘παίξουμε’ στὸ χρηματιστήριο μὲ δόλωμα τὸ εὔκολο κέρδος. Ἔδωσαν ἐντολὴ στὶς τράπεζες νὰ δανείζουν τὸν λαὸ ἂν εἶναι νὰ παίξει τὰ χρήματα στὸ χρηματιστήριο.!!! Χάθηκαν περιουσίες. Στράγγισαν τὸ χρῆμα ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό. Τρισεκατομμύρια χάθηκαν μέσα στὶς τσέπες τῶν πονηρῶν. Ποιὸς πλήρωσε γιὰ αὐτὴν τὴ ληστεία; Κανείς! Μετὰ τὶς ἐκλογὲς πῆγαν περίπατο οἱ ἐξαγγελίες γιὰ ‘κάθαρση’.  Σήμερα δὲν μιλάει κανείς…. Ἁπλά μᾶς λένε ὅτι πρέπει νὰ πληρώσουμε καὶ ἄλλα γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν κρίση ποὺ αὐτοὶ δημιούργησαν.

         Καλὰ νὰ πάθουμε!!  Ἀφοῦ δὲν βάζουμε τὸ μυαλό μας νὰ δουλέψει καὶ νὰ ξεχωρίσει τὸ ψέμα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, τὸν τίμιο ἀπὸ τὸν πονηρὸ, καλὰ νὰ πάθουμε!!! Ἀφοῦ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὰ κοινὰ καὶ κοιτᾶμε μόνο τὴν πάρτη μας, καλὰ νὰ πάθουμε.!! Ἀφοῦ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὸ κοινὸ καλό, γιὰ τὸ καλό τῆς πατρίδας μας καὶ βάζουμε πάνω ἀπὸ ὅλα τὸ προσωπικὸ μικροσυμφέρον μας, καλὰ νὰ πάθουμε!! Ὑπάρχουν καὶ χειρότερα ἂν δὲν ξυπνήσουμε ἔγκαιρα….

         Εἴμαστε διεφθαρμένοι. Ἄλλος δὲν κάνει σωστὰ τὴ δουλειά του, ἄλλος πουλάει γιὰ ἕνα μπουκάλι τσίπουρο τὸ χωριό του καὶ ἄλλος ζημιώνει τὸν ἑλληνικὸ στρατὸ γιὰ νὰ πάρει προμήθεια 400 ἑκατομμυρίων. Ἄλλος ‘πουλάει’ τὸ μιςὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Κύπρο στοὺς Τούρκους γιὰ νὰ ἔχει τὴν ὑποστήριξη τῶν ξένων κέντρων στὴν κεντρικὴ πολιτικὴ σκηνὴ τῆς χώρας μας. ‘Ας μὴν τὰ βάζουμε ὅλα σὲ ἕνα τσουβάλι, ἄλλη ἡ εὐθύνη τοῦ θύματος καὶ ἄλλη ἡ εὐθύνη τοῦ θύτη. Μικρὴ ἡ εὐθύνη τοῦ λαοῦ, μεγάλη ἡ εὐθύνη τῶν κυβερνώντων.

            Πλήρωνε τώρα 23% ΦΠΑ…δηλαδὴ τὸ ¼ περίπου ἀπὸ ὅ,τι ἀγοράζεις, τὸ δίνεις ‘στὸ κράτος’, δηλαδὴ σ’ αὐτοὺς ποὺ ‘διαχειρίζονται’ τοὺς φόρους, δηλαδὴ  στοὺς ἴδιους ποὺ μᾶς φέραν σ’ αὐτὴν τὴν κατάσταση. Εἴμαστε χρεωμένοι ἐμεῖς καὶ τὰ παιδιά μας. Τὸ δικό μας τὸ μέλλον καταστράφηκε, ὄχι τὸ δικό μας, αὐτοὶ ‘φτιαχτήκαν’ ἔκαναν περιουσία ἐδῶ καὶ στὸ ἐξωτερικό…τὸ δικό μας τὸ παιδὶ θὰ τὴν πληρώσει, τὸ δικό μας θὰ σπουδάσει στὸ ἐξωτερικό, σὲ καλὸ πανεπιστήμιο….    

          Τὰ δικά μας σχολεῖα τὰ ρήμαξαν, τὰ δικά μας πανεπιστήμια τὰ διέλυσαν, γιατί ἔτσι τοὺς εἶπαν τὰ ἀφεντικά μας….γιὰ νὰ μείνει ὁ λαὸς χαζὸς νὰ μὴν τοὺς δυσκολεύει…

‘’Οἱ Ἕλληνες εἶναι λαὸς δυσκολοκυβέρνητος, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ τοὺς χτυπήσουμε στὸν πολιτισμό, στὴ γλώσσα, στὴ θρησκεία, στὴν ἱστορία μας, γιὰ νὰ μὴν τοὺς δώσουμε τὴν εὐκαιρία νὰ ξανααναπτυχθοῦν στὴν Νοτιοανατολικὴ Μεσόγειο’’ εἶπε, ὅπως γράφεται σὲ διάφορα ἔντυπα, ὁ Ἀμερικανοεβραῖος Χένρυ Κίσσινγκερ, πρώην ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α.

     Αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ προαποφασισμένη πολιτική, ὅπως τὴν περιγράφει ἡ παραπάνω δήλωση ἐφαρμόζεται στὴ χώρα μας ἀπὸ διεφθαρμένους πολιτικούς, χωμένους μέσα σ’ ὅλα τὰ κόμματα. Ὑπάλληλοι ποὺ ἐκτελοῦν ἐντολὲς ξένων κέντρων, ὑπηρέτες τῆς ὑπερδύναμης μὲ εὐλύγιστη μέση καὶ δουλοπρεπὲς φρόνημα, ποὺ ἀγαπᾶν μόνο τὸν ἑαυτό μας καὶ τὴν ‘καλοπέρασή μας’, ἐξαπατοῦν τὸν λαό μας. Δὲν τοὺς νοιάζει ἂν θὰ καταστραφεῖ ἡ Ἑλλάδα καὶ μαζί μας καὶ οἱ Ἕλληνες. Αὐτοὶ βόλεψαν τὴν ‘πάρτη’ μας.

         Ξεπουλοῦν τὴ χώρα μας στὰ ξένα ἀφεντικά μας γιὰ ἕναν παρὰ καὶ μιὰ μεγάλη μίζα γιὰ τὸν ἑαυτό μας. Κόψαν τὴ δημόσια περιουσία σὲ κομμάτια καὶ τὰ ξεπουλοῦν ἕνα – ἕνα σὲ ξένους. Ξεπουλοῦν Δημόσιες Ἐπιχειρήσεις Κοινῆς Ὠφελείας, κερδοφόρες παρὰ τὴν κακοδιαχείριση ποὺ οἱ ἴδιοι ἐπέβαλαν, γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί. Τὰ λιμάνια σὲ ξένους, τὰ ἀεροδρόμια σὲ ξένους, ὁ ΟΤΕ σὲ ξένους, τὸ νερό, οἱ ἑταιρεῖες ὕδρευσης σὲ ‘ἰδιῶτες’, φτάσαμε νὰ πληρώνουμε διόδια στὴν ἐθνικὴ ὁδὸ σὲ ξένη ἑταιρεία. Πουλᾶμε οἰκόπεδα, παραθαλάσσια ξενοδοχεῖα, μέχρι καὶ ὁλόκληρα νησιὰ ἄρχισαν νὰ ζητᾶν οἱ Γερμανοί.

         Τὰ νοσοκομεῖα τὰ διέλυσαν καὶ  αὐτὰ καὶ θὰ τὰ διαλύσουν ἀκόμα περισσότερο. Μα τοὺς νοιάζει;…αὐτοὶ ἔχουν λεφτὰ νὰ πᾶνε στὰ καλλίτερα νοσοκομεῖα τοὺς κόσμου…Ξέρετε κανέναν πολιτικό, ἀπὸ ὁποιοδήποτε κόμμα, ποὺ ἀρρώστησε σοβαρὰ καὶ δὲν πῆγε στὸ ἐξωτερικὸ νὰ γιατρευτεῖ;.. Τὸ φακελάκι ὀργιάζει, διεφθαρμένοι γιατροὶ χρησιμοποιοῦν τὰ δημόσια νοσοκομεῖα σὰν νὰ ἦταν περιουσία μας, σὰν νὰ ἦταν ἡ ἰδιωτική μας κλινική. Πλουτίζουν σὲ βάρος τῶν ἀσθενῶν. Τὸ σύνθημα ‘Δημόσια δωρεὰν Ὑγεία’ μοιάζει κακόγουστο ἀστεῖο στὴν πλάτη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.          

     Ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση= ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση καὶ δικτατορία.

       Καὶ ἐνῷ φορολογοῦν ἄγρια τὸν φτωχὸ λαό, ἐνῶ ὑπερδιπλασιάζουν τὴν τιμὴ τοῦ πετρελαίου θέρμανσης ‘γιατί δὲν ἔχουν χρήματα’, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ σπαταλοῦν ἑκατομμύρια εὐρὼ γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση καὶ γιὰ ἠλεκτρονικὲς πύλες τοῦ κράτους ποὺ μένουν ἀνενεργὲς καὶ ἀχρησιμοποίητες. Τὸ ἠλεκτρονικὸ χαλινάρι τυλίγεται γύρω ἀπὸ τὶς ζωὲς μας χαλαρὰ στὴν ἀρχή.  Μετὰ θὰ ἀρχίσουν νὰ τὸ σφίγγουν ὅλο καὶ πιὸ πολύ. Θὰ παρακολουθεῖται ἡ κάθε μας κίνηση. Θὰ χάσουμε τὴν ἰδιωτικότητά μας, τὴν ἀτομικότητά μας, τὴν ἐλευθερία καὶ τὸ ἀπαραβίαστο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς. Θὰ καταντήσουμε πλήρως ἐξαρτώμενοι, φοβισμένοι καὶ ὑποταγμένοι, ζυμάρι εὔπλαστο στὰ χέρια τοῦ κάθε ἐξουσιαστῆ, δυστυχισμένα ἀναλώσιμα γρανάζια μιᾶς οἰκονομικῆς μηχανῆς ποὺ θὰ στηρίζει τὴν πιὸ στυγνὴ παγκόσμια δικτατορία ποὺ ὅμοιά μας δὲν ἔχει ξαναγίνει ποτέ. Ὁ Χίτλερ θὰ μοιάζει μὲ ἀγγελουδάκι μπροστὰ στὸν παγκόσμιο δικτάτορα ποὺ ἔρχεται ἐξαιτίας τῆς ἀδράνειάς μας ὁλοένα καὶ πιὸ κοντά. Προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ κάνουν γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἐξυπηρέτησή μας.                    

           Ἡ Ἑλλάδα εἶναι πλούσια, πολὺ πλούσια…δὲν μιλῶ γιὰ τὰ πετρέλαια τοῦ Αἰγαίου καὶ τοῦ Ἰονίου πελάγους, δὲν μιλῶ γιὰ τὸ μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικοῦ ἀερίου, μεγαλύτερο καὶ ἀπὸ αὐτὸ τῆς Σιβηρίας, ποὺ ὑπάρχει στὴν ὑποθαλάσσια περιοχὴ τῆς Κύπρου, δὲν μιλῶ γιὰ τὸν χρυσό τῆς Χαλκιδικῆς καὶ τῆς Θράκης, οὔτε γιὰ τὰ κοιτάσματα ἀλουμινίου, μιλῶ γιὰ τὸ κοίτασμα Οὐρανίου ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα στὸν κόσμο, ποὺ βρίσκεται μεταξὺ Σερρῶν καὶ Δράμας. 60.000 $ τὸ γραμμάριο εἶναι ἡ σημερινή του τιμή, 60.000.000 $ τὸ κιλό!!  60 δισεκατομμύρια ὁ τόνος!!! Καὶ μιλᾶμε γιὰ βουνὰ ὁλόκληρα… Ὄχι μόνο τὸ χρέος μποροῦμε νὰ ξεχρεώσουμε, ἀλλὰ φτάνει νὰ ἀγοράσουμε καὶ τὴν μιςὴ Εὐρώπη, μαζὶ καὶ τὴ Γερμανία. Εἶναι γνωστὸ στοὺς Γεωλόγους καὶ σὲ ὅλους τοὺς πολιτικούς. Δὲν θέλουν νὰ γίνει γνωστὸ στὸν ἑλληνικὸ λαό.  Ποιὸς ἔχει τὰ κότσια νὰ τὸ βγάλει πρὸς ὄφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ; Νὰ συγκρουσθεῖ μὲ τὰ συμφέροντα τῶν μεγάλων καὶ τῶν πολυεθνικῶν; Σιγὰ μὴν ἀφήσουν αὐτὸν τὸν πλοῦτο στὰ χέρια τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Θέλουν νὰ τὸν ‘φᾶνε’ τσάμπα.  Ὅπως ἔφαγαν τσάμπα τὸν χαλκὸ τῆς Χιλῆς καὶ τῆς Ἀργεντινῆς, λαδώνοντας τοὺς δικτάτορες καὶ τοὺς διεφθαρμένους πολιτικούς,  ὅπως τρῶνε τὰ πετρέλαια τῆς Νιγηρίας χωρὶς νὰ  δίνουν δεκάρα στὸν λαό μας ποὺ ζεῖ σὲ καλύβες…      

           Ἀπειλεῖται ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία μας. Οἱ Τοῦρκοι θέλουν τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴ Θράκη, οἱ Σκοπιανοὶ δημοσιεύουν χάρτες μὲ πρωτεύουσα τὴ Θεσσαλονίκη, οἱ Ἀλβανοὶ θέλουν τὴν «Τσαμουριὰ» μέχρι τὴν Πρέβεζα καὶ οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν βάλει στὸ μάτι τὴν Κρήτη. Ἡ πρώην πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Μπενάκη, στὴν τελετὴ ὀρκωμοσίας τοῦ νῦν Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Παπούλια, στὴν  προσφώνησή μας μίλησε ‘γιὰ περιορισμὸ τῶν συνόρων καὶ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας’ στὴ διάρκεια τῆς προεδρίας του. Καιρὸς νὰ ἀρχίσουμε νὰ σκεφτόμαστε μόνοι μας καὶ νὰ μὴν καταπίνουμε ὅ,τι μᾶς σερβίρουν, καιρὸς νὰ ἀφήσουμε τὰ κόμματα καὶ νὰ ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ τὴν χώρα μας, τὸν τόπο μας, τὴν πατρίδα μας.

          Γέμισαν τὴν Ἑλλάδα μετανάστες, πολὺ περισσότερους ἀπὸ ὅ,τι ‘σηκώνει’ ἡ χώρα, σὲ πολὺ μεγαλύτερο ποσοστὸ ἀπ’ ὅ,τι σὲ ἄλλες χῶρες. Καὶ ἔρχονται καὶ ἄλλοι χωρὶς τελειωμό…Φτωχοὶ, δυστυχισμένοι ἄνθρωποι εἶναι, ἂν θέλει κανεὶς νὰ τοὺς βοηθήσει ἂς τοὺς βοηθήσει στὸν τόπο μας…ἀντ’ αὐτοῦ τοὺς ξεριζώνουν ἀπὸ τὸν τόπο μας, διαλύουν οἰκογένειες, καταστρέφουν τὶς ζωές μας. Τοὺς μετανάστες τοὺς φέρνουν ἐδῶ α) γιὰ νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴ φτηνή μας ἐργασία β) γιὰ νὰ ρίξουν τὰ μεροκάματα καὶ νὰ χτυπήσουν τὰ ἐργασιακὰ δικαιώματα τῆς ντόπιας ἐργατιᾶς γ) νὰ διασπάσουν τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ὁμοιογένεια τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ νὰ ἐξασθενήσουν τὴν ἀντίστασή μας στὴ σχεδιασμένη πτώχευσή μας δ) νὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν στὸν κατάλληλο χρόνο σὰν δύναμη ὑπονόμευσης καὶ διάλυσης τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. 

         Φτάνει πιά!!! ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΙ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, καινούργια ὀνόματα, ἄγνωστα στὰ πολιτικὰ τζάκια, ἄγνωστα στὰ κόμματα, ποὺ δὲν ἔχουν μπλεχτεῖ μέχρι τώρα στὴν πολιτική, ποὺ ὅμως ἔχουν προσφέρει στὴν κοινωνία σὰν ἐπιστήμονες, σὰν ἔμποροι, σὰν ἐπιχειρηματίες, σὰν μαγαζάτορες, σὰν ἐκπαιδευτικοί, σὰν …μὴ διαπλεκόμενοι…μὴ διεφθαρμένοι… Ἄνθρωποι κανονικοὶ, μὲ ἦθος καὶ νοοτροπία καὶ συμπεριφορὰ τίμιου ἀνθρώπου. ΑΥΤΟ εἶναι τὸ σπάνιο σήμερα, αὐτὸ εἶναι ποὺ ἀξίζει σήμερα, αὐτὸ εἶναι ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἡ πατρίδα μας, ὁ τόπος μας σήμερα….

             Ὑπάρχουν σήμερα ἄνδρες νὰ σώσουν τὴν Ἑλλάδα; Σήμερα ἡ Ἑλλάδα χάνεται χωρὶς μάχη. Κανεὶς δὲν διαμαρτύρεται, κανεὶς δὲν ἀντιστέκεται. Ὅλοι λουφάζουν. Ὁ λαὸς προδόθηκε ἀπὸ ὅλες τὶς ἡγεσίες του. Ἄφωνοι παρακολουθοῦν τὸ μακελειὸ τῆς πατρίδας μας. Δειλοὶ ποὺ παρουσιάζουν τὴ μικροψυχία μας γιὰ σύνεση. Θλιβεροί, ξεπερασμένοι ἤδη ἀπὸ τὰ πράγματα. Νὰ μᾶς ἀδειάσουν τὸν τόπο, νὰ φύγουν ἀπὸ τὰ ἀξιώματα ποὺ ἀναξίως κατέχουν. Νὰ σηκωθοῦν νέοι ἄνδρες, νὰ ἀναδειχθοῦν νέοι ἀρχηγοί, θαρραλέοι, ἕτοιμοι νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων, γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Πρόθυμοι νὰ δώσουν καὶ τὴ ζωὴ μας σ’ αὐτὸν τὸν ἀγώνα ἂν χρειασθεῖ. Ἄνδρες μὲ θάρρος καὶ ἀρετή.   Ἄνδρες μὲ πνεῦμα αὐτοθυσίας. Χωρὶς φόβο. Χρειαζόμαστε νέους ἡγέτες- ἥρωες, ἂν θέλουμε νὰ διατηρήσουμε τὴν ἐλευθερία ποὺ μᾶς χάρισαν οἱ ἥρωες τοῦ ’21. Δὲν μποροῦμε νὰ γίνουμε ὅλοι ἥρωες, δὲν κάνουμε ὅλοι γιὰ ἡγέτες. Οἱ ὑπόλοιποι ἂς κάνουμε τουλάχιστο αὐτὸ ποὺ περνάει ἀπὸ τὸ χέρι μας. Αὐτὸ τὸ μικρό, αὐτὸ τὸ λίγο ποὺ μποροῦμε. Ἂν ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς μετακινήσει μία μικρὴ πετρούλα, στὸ τέλος θὰ ἔχουμε μετακινήσει ἕνα ὁλόκληρο βουνὸ γιατί εἴμαστε πολλοί, αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο τοῦ λαοῦ. ..Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ λίγο ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε, πρέπει νὰ τὸ κάνουμε, γιατί ἀλλιῶς δὲν θὰ εἴμαστε ἄξιοι γιὰ αὐτὴν τὴν πατρίδα, γιὰ αὐτὴν τὴν ἐλευθερία καὶ θὰ τὰ χάσουμε καὶ τὰ δυὸ χωρὶς ἀντίσταση, χωρὶς μάχη.

          Ὁ φόβος καὶ ἡ ἀδιαφορία ταιριάζει στοὺς δούλους καὶ στοὺς ἀνεύθυνους. Ὅποιος θέλει νὰ εἶναι ἐλεύθερος, ἂς ἔχει κατὰ νοῦ ὅτι ‘θέλει ἀρετὴ καὶ τόλμη ἡ ἐλευθερία’ ποὺ λέει ὁ ποιητής… ἂς ὀργανωθοῦμε, ἂς ἀγωνισθοῦμε νὰ σώσουμε τὸ σπίτι μας ποὺ καίγεται, τὴν πατρίδα μας ποὺ διαλύεται.                                      

Γιὰ τὴν Ε.ΡΩ.