Καθηγητής Σχολής Ευελπίδων: Δεν μπορεί να είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως χωρίς χωρικά ύδατα 12 ν.μ