Γέροντος Δωροθέου: Γράμματα στούς ἀδελφούς – Ἡ παρουσία τῆς ἀγάπης

 
103. Ἡ ἔνδειξη ὅτι ἡ πνευματική σου πορεία καρποφορεῖ εἶναι ἡ αὐξανόμενη παρουσία τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη εἶναι ὕψιστη ἀρετὴ κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Σιναΐτη, καρπὸς καὶ ἄτέλεστο τέλος τῆς πνευματικῆς ἀνέλιξης.
 
Ὁ Χριστὸς εἶπε: «Τότε θὰ εἶσθε μαθητές μου ὅταν ἔχετε ἀγάπη μεταξὺ σας» (Ἰωάν. 13, 35). 
Ὅλη ἡ ὀρθόδοξη ἀσκητικὴ ἐκεῖ κατατείνει. Στὴν ἀπόκτηση τῆς ἀγάπης.
 
 Ἔτσι, ἂν ὁ λογισμός σου ἀκόμη κατακρίνει ἢ δίνεις μάχες μὲ ἀνύπαρκτους ἀντιπάλους, ἔχεις ἀκόμη δρόμο νὰ διανύσεις. Ἡ ἀγάπη φωλιάζει στὴν καρδιά, ὅπως συμβαίνει στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δὲν θέλεις τίποτα πλέον, εἶσαι ὁ ἔσχατος καὶ πλέον ἀσήμαντος, Παντοῦ βασιλεύει ἡ ἄκρα ταπείνωση, ἡ συντριβὴ καὶ ἡ πρὸς πάντες ἀγάπη.
Ἡ ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη εἶναι γνώρισμα τῶν ταπεινῶν.