Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -52-

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

 

52

Η παρ­ρη­σί­α πρός τόν Θε­όν δη­μι­ουρ­γεῖ­ται ἐκ τῆς συ­νε­χοῦς ἐ­πι­κοι­νω­νί­ας μετ᾿ Αὐ­τοῦ (δι᾿ ἀ­ρε­τῶν ἁ­γί­ων) καί τῆς πολ­λῆς προ­σευ­χῆς. (Ε΄,26).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα